h

Nieuws uit 2008

11 december 2008

Stadsparkeerplan gered!

Gisteren maakten burgemeester en wethouders bekend dat het Stadsparkeerplan 'tot rond 2022' op de Haagweg mag blijven. Bovendien zal werk gemaakt worden van medegebruik van parkeergarages. Deze voorstellen zijn afkomstig uit de parkeernota van de SP, die is omgezet in een voorstel dat door de hele raad is ingediend en dus ook aangenomen. SP-raadslid Julian van der Kraats: “De SP heeft het Stadsparkeerplan weer op de agenda gezet. Nu blijft dit succesvolle initiatief behouden voor onze stad.”

Lees verder
10 december 2008

SP ondersteunt bewoners Zuidhoven

Woningcorporatie Ons Doel wil 50 woningen slopen in Zuidhoven. Tot maandag 15 december hebben de bewoners mogelijkheid om hún zienswijze in te dienen bij de gemeente. De SP heeft afgelopen weken geholpen bij het opstellen van 14 zienswijzen. SP-raadslid Louk Rademaker: “De gemeenteraad neemt uiteindelijk het definitieve besluit over sloopplannen. Het is daarom belangrijk dat bewoners gebruik maken van hun democratisch recht om hún mening duidelijk te maken. Dan kan de politiek er niet om heen!” Waarschijnlijk debatteert de gemeenteraad in april 2009 over de sloopplannen.

De seniorenwoningen die met sloop bedreigd worden.

Lees verder
8 december 2008

Eindelijk meevaller voor Praktijkschool

Een uitspraak van de Raad van State over de nieuwbouw van de School voor Praktijkonderwijs is in het voordeel uitgevallen voor de gemeente, en daarmee in het voordeel van de school. De bouwvergunning is met de uitspraak definitief geworden. Het nieuwe gebouw kan volgend jaar van start. Raadslid Eva de Bakker (SP) is verheugd: “Er zijn veel hobbels geweest die de school heeft moeten nemen de afgelopen jaren. Nu ook deze laatste juridische hobbel is genomen, is de start van de nieuwe school dichterbij gekomen. Ik vind het geweldig hoe de school is blijven vechten voor een nieuw pand voor hun leerlingen!”

Lees verder
7 december 2008

Busnet straks slachtoffer van RGL; politiek maalt er niet om

Openbaar vervoersreizigersorganisatie ROVER schrijft in een open brief aan Provinciale Staten dat ze zich moeten beseffen dat met de komst van de RGL flink bezuinigd gaat worden op de bus. Uit de laatste cijfers van de provincie blijkt dat bijna eenderde van al het geld dat de provincie nu uitgeeft aan busvervoer, straks naar de RijnGouweLijn zal gaan. Dat is het dubbele van waar eerder van werd uitgegaan. De brief van ROVER is echter grotendeels aan dovemansoren gericht, want Provinciale Staten wilde überhaupt niet meer discussiëren over de overeenkomst met Leiden over de RGL.

Lees verder
5 december 2008

RGL en Ringweg Oost: inspraak schminspraak

huh wat?Gisteravond was er een inspraakavond over de voor de RijnGouweLijn benodigde Ringweg Oost (RWO). Ook was er uitleg over de nieuwe overeenkomst met de provincie over de aanleg van de RGL. De aanwezige insprekers vertegenwoordigden samen vrijwel alle wijken die met de beide projecten te maken krijgen. De teneur van de reacties was duidelijk: de gemeente luistert niet genoeg naar de belanghebbenden uit de stad. En waarom dat zo is, werd ook duidelijk uitgesproken: omdat de gemeente snel een besluit wil over de RijnGouweLijn moet inspraak wijken en is er geen tijd meer om een weloverwogen besluit te nemen over de twee duurste projecten waar Leiden ooit aan is begonnen.

Lees verder
3 december 2008

SP vraagt naar kunstobject van Theo van Doesburg

In november 2007 heeft de gemeenteraad besloten dat het kunstobject/ fontein ‘Vierkant in Vierkant’ van Theo van Doesburg geplaatst moet worden in het gebied rond het centraal station. Dit om Van Doesburg en de kunststroming De Stijl die in Leiden is opgericht, te herdenken. Er wordt al 20 jaar gepraat over het herdenkingsmonument. De Stichting ‘Vierkant in Vierkant’ heeft nu een concreet plan gemaakt op verzoek van de gemeente. “En het is diezelfde gemeente die nog niet heeft gereageerd”, zegt SP-raadslid Eva de Bakker. “Tijd om aan de bel te trekken en te vragen hoe het staat met de plannen voor de fontein in de buurt van het station.” De SP slaat de handen ineen met GroenLinks, omdat hun oud-raadslid Jos Posthuma in 2007 ook aandacht voor het kunstobject vroeg.

Een bladzijde uit het tijdschrift 'De Stijl'. Linksboven staat: "Adres van redactie en administratie: Haarlemmerstraat 73A Leiden (Holland)".

Lees verder

Pagina's

U bent hier