h

SP-statenfractie vraagt opheldering overleg vliegroutes Schiphol

21 december 2008

SP-statenfractie vraagt opheldering overleg vliegroutes Schiphol

Alle partijen in Provinciale Staten zijn het er over eens dat Zuid-Holland betrokken moet worden bij het overleg over de vliegroutes van Schiphol, de zogenaamde Alderstafel. Door elkaar tegensprekende berichtgeving is het nu onduidelijk geworden of gedeputeerde Van Heijningen nu wel of geen heil ziet in het deelnemen aan de Alderstafel. In antwoorden op schriftelijke vragen en in debatten zegt de verantwoordelijk gedeputeerde dat hij dit wel degelijk van belang vindt. “In zijn daden is hier echter nog weinig van terug te zien,” zegt SP-statenlid Lies van Aelst. Dat blijkt ook uit een bericht in het Leidsch Dagblad, waarin wethouder Brekelmans uit Lisse verklaart te vermoeden dat Van Heijningen er geen zin in heeft. De SP-statenfractie vraagt hierover opheldering aan Gedeputeerde Staten.

“Bij de betrokken belangen rond Schiphol hoort ook een vertegenwoordiging van de provincie Zuid-Holland”, aldus Van Aelst. “Van Heijningen moet er voor zorgen dat de mensen in de Duin- en Bollenstreek en in de regio Leiden geen enorme toename van de geluidoverlast gaan krijgen.” De SP wil graag weten hoe Van Heijningen Zuid-Holland gaat vertegenwoordigen bij het overleg over de nieuwe vliegroutes van Schiphol. Ook zal de SP vragen hoe het kan dat de Noord-Hollandse Gedeputeerde Hooijmaijers zegt dat alle betrokkenen “op zijn minst gematigd positief” reageerden op het voorstel om ook Zuid-Holland te vertegenwoordigen, terwijl Van Heijningen dit ontkent.

Kijk voor meer informatie op de site van de SP Provinciale Statenfractie

U bent hier