h

Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw: Een goed begin

22 september 2020

Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw: Een goed begin

Zoals veel woningzoekenden in Leiden (en elders in het land) weten staat de woningmarkt flink onder druk. Naast enorme wachtlijsten in de sociale huur is er ook voor de mensen die een betaalbare koopwoning zoeken geen doorkomen aan. De gemeente is druk met het verleiden van allerlei ontwikkelaars om woningen bij te bouwen in onze stad, maar dat heeft natuurlijk geen enkele zin als die woningen direct door grote investeerders opgekocht worden en vervolgens duur verhuurd worden aan de 'lucky few' die de exorbitante huur kunnen betalen.

Gelukkig heeft de gemeenteraad op 17 september een motie aangenomen waarin duidelijk wordt gemaakt aan het college dat een verplichting om de koopwoning zelf te bewonen bij nieuwbouw opgelegd moet worden bij nieuwbouwprojecten. Deze motie is medeondertekend door de SP en hierdoor volgen we als Leiden het voorbeeld van steden als Amsterdam en Groningen.

Helaas is dit niet genoeg om de alsmaar groter wordende invloed van grootgrondbezitters tegen te gaan; we zullen ook moeten kijken naar het tegengaan van speculatie met bestaande woningbouw, het bestrijden van huisjesmelkers en zorgen dat we bouwen voor de gewone Leidenaar. De SP houdt de plannen van het college nauwlettend in de gaten.

U bent hier