h

Referendum ‘Red het Roomburgerpark!’ belangrijk voor alle Leidenaren

10 december 2020

Referendum ‘Red het Roomburgerpark!’ belangrijk voor alle Leidenaren

Het college van D66, GroenLinks en de PvdA wil een vierde hockeyveld van 6000 m2  plastic aanleggen in het groene Roomburgerpark. Voor dit veld worden 67 bomen gekapt en verdwijnen er duizenden vierkante meters openbaar groen. Het park krijgt hoge hekwerken, lichtmasten en extra geluidsoverlast. Leiden is een van de meest versteende steden en heeft dit groen nodig voor haar inwoners.

Bovendien kost het project miljoenen, geld dat beter aan zorg, welzijn en minimabeleid kan worden besteed. Dit plan wordt doorgedrukt tegen de zin van de buurtbewoners, maar dat is niet het enige. Er zijn plannen voor nog meer van dit soort projecten die ‘wijksportparken’ worden genoemd. Daarom is het voor alle Leidenaren belangrijk om een handtekening te zetten voor een referendum hierover. Dat referendum zal tegelijk met de Tweedekamerverkiezingen worden georganiseerd. Maar eerst zijn er 5000 handtekeningen nodig.

Zet u ook een handtekening? Die handtekening kan digitaal worden gezet via deze link, of fysiek op een van de 7 locaties die gemeente beschikbaar heeft gesteld. Op de site Roomburgerparkgroen.nl is alle informatie over het Roomburgerpark en het referendum te vinden. Ook op www.leiden.sp.nl vindt u actuele informatie rondom het Roomburgerpark.

De SP helpt mee het verzamelen van handtekeningen. Als u ook mee wilt helpen, meld u dan aan bij afdelingsvoorzitter Han Dirks (via leiden@sp.nl of 06 28 73 85 88).

U bent hier