h

Nieuws van de afdeling

16 november 2020

Succes: De Leidse Gemeenteraad spreekt zich uit voor een hoger minimumloon

Foto: SP

Bij de Gemeenteraad van afgelopen donderdag heeft de SP samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren een motie ingediend waarin de Gemeenteraad van Leiden zich uitspreekt voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Deze motie heeft het met steun van veel partijen gehaald!

Lees verder
12 oktober 2020

SP steunt referendumverzoek Roomburgerpark

Huisarts Jeroen Birnie heeft een referendum aangevraagd bij de gemeente Leiden voor het behoud van het Roomburgerpark. Voordat het referendum wordt georganiseerd moet er voldoende steun zijn vanuit inwoners. De Leidse SP gaat meehelpen met het ophalen van handtekeningen voor het referendum. Het college van D66, PvdA en GroenLinks wil het Roomburgerpark omvormen tot een wijksportpark en daar een vierde kunstgrashockeyveld aanleggen.

Lees verder
22 september 2020

Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw: Een goed begin

Zoals veel woningzoekenden in Leiden (en elders in het land) weten staat de woningmarkt flink onder druk. Naast enorme wachtlijsten in de sociale huur is er ook voor de mensen die een betaalbare koopwoning zoeken geen doorkomen aan. De gemeente is druk met het verleiden van allerlei ontwikkelaars om woningen bij te bouwen in onze stad, maar dat heeft natuurlijk geen enkele zin als die woningen direct door grote investeerders opgekocht worden en vervolgens duur verhuurd worden aan de 'lucky few' die de exorbitante huur kunnen betalen.

Lees verder
7 september 2020

Twee concrete besparingen voorgesteld vanuit de SP Leiden

Foto: SP Leiden / Foto uit collectie SP Leiden

Deze weken vindt in de gemeenteraad het vervolg op de Algemene Beschouwingen plaats. In juli kondigde de SP Leiden  al aan niet mee te werken aan besparingen op de Leidse inwoners. Besparingen zijn de komende jaren nodig vanwege de coronacrisis en de economische crisis die daarvan het gevolg is.

Lees verder
14 augustus 2020

Een terugblik: De Algemene Beschouwingen van juli

'Momenten van grote crisis zoals nu met het coronavirus kunnen een vernieuwd inzicht geven in wat belangrijk is in onze maatschappij.  Te lang heeft het individualisme de overhand gehad, de zogenaamde keuzevrijheid het gewonnen van solidariteit en is de marktwerking veel te ver doorgeschoten in tal van maatschappelijke sectoren.' Met deze woorden begon Antoine Theeuwen, fractievoorzitter van de SP Leiden, de inbreng van de SP voor de Algemene Beschouwingen.

Lees verder
6 augustus 2020

SP beleid rondom Statushouders succesvol

Foto: SP

Het Leidse project JA Statushouders (JAS) dat is opgezet door voormalig SP-wethouder Roos van Gelderen is geslaagd. Dat blijkt uit een onderzoek van de bureaus Berenschot en Regioplan. Doel van het project is vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) eerder het gewone onderwijs in te krijgen en aan een baan te helpen. Van de 202 jonge statushouders die het driejarige traject hebben afgerond is 46 % uitgestroomd naar onderwijs en 31 % vond een baan. Een aantal statushouders is verhuisd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier