h

Algemene Ledenvergadering SP Leiden

In verband met de voorbereidingen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 20 maart volgend jaar zal een Algemene Ledenvergadering georganiseerd worden op 21 november. Daarnaast worden tijdens deze vergadering de financiële jaarstukken besproken, en bespreken we het jaarplan van het bestuur voor 2019. De vergadering is toegankelijk voor alle SP-leden van de afdeling Leiden.

Datum en tijd: 
woensdag, november 21, 2018 - 19:30
Waar: 
De Speer, Marnixstraat 18, Leiden

U bent hier