h

Hulpdienst - dossiers

Daarom biedt de SP hulp aan mensen die problemen hebben met hun baas of verhuurder, met de gemeente of de belastingen. Dat is onze Hulpdienst!

Duizenden mensen maken daar gratis gebruik van. Vaak komen uit aanvankelijk individuele klachten gezamenlijke acties op gang van meerdere mensen met vergelijkbare problemen.

De SP-Hulpdienst is er voor iedereen, of men nu lid is of niet. Met wat voor vraag u ook komt, wij zullen trachten hier antwoord op te geven of e.e.a. voor u uit te zoeken. En zo nodig verwijzen wij u door naar een instantie die u misschien beter kan helpen.

Bent u de Nederlandse taal niet geheel machtig? Dan kunnen wij zorgen dat er (op afspraak) een tolk aanwezig is.

Belastingdienst zegt “doe-het-maar-zelf”, of ga naar de buren!

De belastingdienst gaat steeds meer van haar producten niet meer schriftelijk, dus via een brief of kennisgeving,  aan de burgers aanbieden, maar digitaal.

Eerst kregen duizenden mensen een brief (dat nog wel ja) dat ze de informatie over hun voorschot huurtoeslag vanaf 2016 niet meer per brief zullen krijgen, maar dat die informatie digitaal te vinden is in hun berichten box via de site van Mijn Overheid. Daar kunnen ze in met behulp van hun Digid code.

Onlangs kwam  het bericht naar buiten dat de belastingdienst van plan is vanaf 2017 de blauwe envelop af te schaffen. Dat betekent o.a. dat burgers hun Berichtenbox moeten bijhouden om te zien of en wanneer ze aangifte moeten doen, een voorlopige of definitieve aanslag kunnen verwachten, huurtoeslag of zorgtoeslag moeten terug betalen, enz., enz.

De belastingdienst kan uiteraard niet achterblijven bij de voortschrijdende digitalisering van de samenleving, maar wij van de SP hulpdienst hebben het gevoel dat er nauwelijks rekening wordt gehouden met een aanzienlijke groep belastingbetalers die niet zo thuis is in de digitale wereld.  

Daar vallen vele ouderen onder, maar ook jonge ( laag geletterde) allochtonen en autochtonen, mensen die geen pc, tablet of smartphone hebben etc. Zij maken zich ongerust en zijn de dupe van deze maatregel.

Makkelijk te zeggen dat je via je e-mailadres wordt gewaarschuwd dat er een nieuw bericht is en dat je met je Digid code je berichten kunt ophalen. Dan moet je dat allemaal wel hebben en er mee om weten te gaan. Bij de SP hulpdienst ervaren wij al jaren dat veel mensen daar enorme moeite mee hebben.

Zelf de ombudsman overweegt een onderzoek naar het verdwijnen van de blauwe envelop en diverse ouderenbonden geven aan dat hun cliënten problemen voorzien of al hebben met deze maatregelen.

De SP hulpdienst wil vroegtijdig inspringen op de te verwachten problemen en breidt haar service uit:

  • Bestaande- en nieuwe cliënten kunnen bij de SP hulpdienst terecht voor het opvragen van hun digitaal opgestuurde (belasting)gegevens. Cliënten moeten dan wel hun Digid code meenemen en eventueel hun e-mailadres.
  • Bestaande- en nieuwe cliënten kunnen bij de SP hulpdienst terecht voor het aanvragen van een Digid code en/of een e-mailadres.

Voor meer informatie: Bel de SP Hulpdienst op 071-521 91 53.

Archief belastingzaken

Wegwijzer belastingafspraak maken 2015 (voor de aangifte inkomstenbelasting 2014).

Dit jaar kan er aangifte worden gedaan tot 1 mei. De belastingdienst is eindelijk wijs geworden, ze konden de stroom aangiftes vóór 1 april toch niet aan, met  vervelende gevolgen zoals technische storingen, overbelasting, onbereikbare Digid site etc.

Hoewel niemand de belastingenveloppe graag ziet, brengt die natuurlijk niet altijd onheil! Het kan best zijn dat u na het invullen geld terug krijgt!

Hebt u uw aangifteformulier van de Belastingdienst al ontvangen en is het weer een hele opgave om deze op tijd en op de juiste manier in te vullen en te verzenden? En vraagt u zich af wanneer het nou verstandig is om een afspraak te maken.

SP Hulpdienstcoördinator Paul Day zegt: “Een simpele vuistregel wanneer u een belastingafspraak moet maken is: U hebt een brief ontvangen dat u aangifte moet doen, of een brief dat u terug moet betalen, u bent het er niet mee eens, maar u vindt het lastig om het zelf aan te pakken. Maak een afspraak”.

Soorten brieven die aanleiding geven om een afspraak te maken:

1. De aangiftebrief (kunt u vanaf februari 2015 verwachten)

U hebt van de belastingdienst een aangiftebrief ontvangen. Daarin staat dat u vóór 1 mei aangifte moet doen. Dat is verplicht, dus maak z.s.m. een afspraak met de SP hulpdienst, u krijgt voorrang

2. De voorlopige aanslag (kunt u kort geleden of al in 2014 hebben ontvangen)

U hebt een brief ontvangen met een voorlopige aanslag 2015. Daarin staat een bedrag dat u vooruit moet betalen over 2015 en u bent het er niet mee eens. Maak een afspraak met de SP hulpdienst. Let op: doe dat ruim binnen de bezwaartermijn die in de brief staat vermeld.

3. De aanslag belastingen of toeslagen

- U hebt een brief van de belastingdienst ontvangen. U moet over een eerder jaar belasting of een toeslag terug betalen en u bent het er niet mee eens. Maak een afspraak met de SP hulpdienst. U krijgt geen voorrang, wel een afspraak binnen de bezwaartermijn die in de brief staat vermeld.
- U hebt een brief van de belastingdienst ontvangen waarin staat dat u geen aangifte hoeft te doen, maar u denkt dat u misschien wel geld terug krijgt, of - U hebt helemaal geen brief ontvangen, maar u denkt dat u geld terug krijgt.
→ Maak een afspraak met de SP hulpdienst, u krijgt geen voorrang en wordt geholpen na 1 mei.

Voor zover er ruimte is kunt u kiezen:

Van 03 maart tot 30 april, dinsdag t/m vrijdag van 9-16u, dinsdagavond en woensdagavond van 20-22u. Zaterdag 4, 11, 18, en 25 april van 10-16u.

Bent u een oudere, minder valide of u wilt om dringende redenen liever een huisbezoek, vermeld dat bij het maken van de afspraak.

Let op: Bij het maken van de afspraak moet u een geldige Digid-code hebben!

Tel. 071-5219153; 06-46653316; E-mail: hulpdienstspleiden@gmail.com

Bezoekadres SP hulpdienst: Marnixstraat 18 Leiden.

U bent hier