h

Kiezen tussen de galg of de guillotine

9 oktober 2019

Kiezen tussen de galg of de guillotine

In dit artikel van Loman Leefmans van het Leidsch Dagblad komt duidelijk naar voren hoe de lasten voor de Leidenaren met een kleine beurs stevig zullen gaan stijgen de komende jaren. Ons SP Raadslid Ries van Walraven geeft een goede samenvatting van de discussie die de komende maand gaat volgen over de bezuinigingen in het sociaal domein: Dat wordt kiezen tussen de galg of de guillotine

U bent hier