h

Han Dirks

06-28 73 85 88

Han (28) is als jurist gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht en rechtsfilosofie. Han combineert zijn juridische kennis met de praktijk van de lokale politiek in de gemeenteraad. Hij is al acht jaar actief binnen de Leidse SP-fractie en houdt zich vooral bezig met onderwerpen die te maken hebben met wonen en ruimtelijke ordening. Han helpt Leidenaren bij hun strijd voor het behoud en de renovatie van hun woning, bijvoorbeeld in de Zeeheldenbuurt, de Kooi en de Tuinstadwijk.

Waarom werd je toentertijd lid van de SP? Ik ben lid geworden van de SP in 2002. De reden dat ik lid geworden ben van de SP heeft vooral te maken gehad met mijn verontwaardiging over de opkomst van Fortuijn. Het feit dat hij een tweedeling in onze samenleving heeft willen aanbrengen, door mensen angst aan te praten voor alles en iedereen wat vreemd is. De SP was en is voor mij de enige partij die niet alleen spreekt over het oplossen van problemen, maar met activisme en concreet handelen, doen, een alternatief biedt voor cynisme en angst.
De SP kijkt niet weg, maar pakt aan. Kritiek hebben op 'Den Haag' of 'de politiek' is makkelijk. Als je ervan overtuigd bent zoals ik, dat onze maatschappij er anders uit zou moeten zien, handel er dan naar. Deze overtuiging is de reden geweest dat ik actief ben geworden voor de SP.

Je bent al acht jaar actief in de fractie, wat is de reden om te besluiten om weer terug te keren als kandidaat-raadslid? Ik wil een bijdrage leveren aan de stad waarin ik woon. Raadslid zijn is fantastisch en verveelt nooit. Hoewel veranderingen soms moeizaam op gang komen en politiek veel tijd en energie kosten, ben ik heel blij met het verschil dat de SP voor Leiden maakt. Vaak tegen de stroom in, maar altijd voorop in de strijd met mensen uit de stad.
In de acht jaar dat ik als lid van de fractie actief ben, heb ik veel geleerd over hoe politiek en lokale besluitvorming werken. Met name de afgelopen vier jaar hebben we als fractie veel bereikt, niet alleen als het gaat om het realiseren van onze idealen voor een solidaire stad. Zeker ook als ik denk aan de manier waarop we de stad besturen en telkens op zoek zijn naar een gemeenschappelijke doelstelling. De SP stuurt scherp op de inhoud en neemt andere partijen mee op dat pad. In de gemeenteraad leidt dat tot betere besluitvorming op alle terreinen. Maar we zijn er nog niet: de gemaakte afspraken over hoe we Leiden besturen, kunnen als we niet opletten zo weer aan de kant geveegd worden. Voldoende reden dus om mijzelf weer als raadslid te kandideren.
Vier jaar geleden heb ik samen met Antoine Theeuwen de woningbouw-portefeuille overgenomen van Louk Rademaker. De stevige basis die Louk heeft gelegd, hebben wij samen mogen uitbouwen. Ik heb mij erin vastgebeten en eindelijk komt er langzaam beweging in het denken over de Leidse woningmarkt en de noodzaak van betaalbaar wonen in combinatie met voldoende betaalbaar aanbod voor mensen die opzoek zijn naar een huis. Steeds meer mensen weten de SP te vinden, als een organisatie die zich inzet voor de belangen van gewone mensen wanneer zij in de problemen komen met de gemeente of een woningbouwcorporatie. Het ondersteunen van mensen in het vinden van een oplossing voor kleine en grote problemen is dankbaar werk. Dat kan ik niet stoppen, nog niet.

Wat zijn de resultaten die je bereikt hebt als (duo)raadslid en waar je het meest trots op bent?  In de gemeenteraad streeft de SP naar een andere visie op de woningmarkt. We houden andere politieke partijen voortdurend een spiegel voor, om aan te tonen dat het bouwen van dure woningen om 'doorstroming op de woningmarkt' mogelijk te maken tot het verleden behoort en dat het probleem niet 'scheefwonen' is (mensen met een hoog inkomen in een woning met een lage huur), maar de snel stijgende woonlasten. Met toenemende armoede onder huurders tot gevolg. Geholpen door de moeilijke financiële en economische tijden is het ons gelukt andere partijen in te laten zien dat het nodig is om veel meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen in Leiden. Betaalbaarheid van woningen is als kernpunt voor het beleid erkend door de gemeenteraad. Dat is een belangrijk succes!
Daarnaast ben ik er trots op, dat de SP samen met wijkbewoners succesvol is in het tegengaan van sloopplannen. In 2011 hebben we dat gedaan voor de Zeeheldenbuurt. De eerste slag hebben we gewonnen. Inmiddels lijkt het erop dat woningbouwcorporatie Portaal lijkt te volharden in de wens om een groot deel van de buurt te slopen. Dat is onbespreekbaar voor de SP, bouwkundig onderzoek heeft dat laten zien. De SP blijft daarom ondersteuning bieden aan deze mensen. Woningbouwcorporatie Portaal heeft zich al eens ernstig vergist in de kracht van de bewoners uit deze prachtige Leidse wijk en wanneer dat nodig is, wordt dat nogmaals duidelijk gemaakt!

Waarom denk je dat SP de beste keuze is voor Leiden? Ik denk het niet alleen, ik weet dat de SP de beste keuze is. Wij laten zien dat er genoeg alternatieven zijn, voor kil en ondoordacht bezuinigen van de regering. Roos van Gelderen heeft als wethouder fantastisch werk gedaan op het gebied van zorg en welzijn in onze stad. Door slim na te denken, organisaties beter te laten samenwerken en kansen te pakken zorgen we ervoor dat er niemand tussen wal en schip raakt en de zorg blijft krijgen die hij of zij verdient!
De alternatieven die wij als SP naar voren brengen zijn goed doordacht, omdat we vrijwel de enige partij in de Leidse gemeenteraad zijn met een duidelijke visie waarin solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid de basis vormen. De Leidse SP beschikt over een groot netwerk van organisaties en bekenden die ervoor zorgen dat we geïnformeerd zijn over wat er wel en niet goed gaat in de stad. Bovendien gaan we altijd actief op onderzoek uit en bemiddelen wij bij het vinden van concrete oplossingen wanneer mensen een probleem hebben. De SP is uniek, geen andere partij doet wat wij al lang doen.

De kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is bovendien samengesteld uit mensen met ervaring en nieuw talent, maar met veel maatschappelijke bagage. Zonder twijfel zeg ik dus nogmaals: De SP is de beste keuze voor Leiden!

Werkzaam zijn in de politiek vergt veel van lichaam en geest. Wat doe je om je te ontspannen? Ik doe aan sport, voornamelijk rolstoelbasketball en in het verleden ook rolstoelhockey. Het is heerlijk om op gezette tijden even het hoofd leeg te maken en met iets heel anders bezig te zijn.
Daarnaast kan ik genieten van al het moois dat de Leidse musea te bieden hebben, luister ik graag naar muziek of lees ik graag een goed boek. Op zijn tijd maak ik graag bijzondere reizen, waarbij ik een bijzondere voorliefde voor Afrika heb ontwikkeld. En hoe dan ook, ik ben vooral graag in het gezelschap van andere mensen en laat mij door hen graag inspireren!

Heb je nog een verborgen/verrassend talent? Ik sta regelmatig in de weg. Letterlijk. En ik ben ervan overtuigd dat die eigenschap een sterke is voor iedere SP'er. Ik kan het dan ook aanraden! Regelmatig biedt het de kans om een gesprek aan te knopen en te horen wat de persoon in kwestie bezig houdt! In de campagnestrijd mag er niemand langs mij heen voordat hij of zij met mij gesproken heeft of in ieder geval een folder heeft meegenomen. Praktisch toch?

Wanneer heb je voor het laatst gelachen en waarom? Ik lach iedere dag. Ondanks dat het bedrijven van politiek en het winnen van vertrouwen een serieuze aangelegenheid is, werkt humor heel goed bij het waarmaken van de idealen van de SP. Een goede sfeer helpt om resultaten te boeken! Binnen de Leidse SP is de sfeer goed en dat wat we doen is een teamprestatie. Vanmiddag met de top 10-kandidaten mooie foto's laten maken. Daarbij is weer veel gelachen. Hopelijk is dat ook te zien aan het resultaat!

U bent hier