h

Onze successen

Foto: SP

Roos van Gelderen was tussen 2010 en 2018 wethouder voor de SP in Leiden. Ze gaat over Jeugd, Zorg en Welzijn.

Dankzij haar inspanningen heeft Leiden een zorgbeleid waar het gaat om mensen, niet om procedures. In 2015 werd Leiden door de Ouderenbond ANBO dan ook genoemd als een van de vijf Nederlandse gemeenten waar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) het beste wordt uitgevoerd. Als geen ander weet Roos de kille landelijke bezuinigingen om te buigen in een sociaal beleid. Ze werd niet voor niets in 2013 tot de top 3 van beste bestuurders van Nederland gerekend bij het VPRO-programma 'De slag om Nederland'. In 2016 won zij de eerste COC Leiden LHBT-emancipatieprijs voor haar buitengewone inspanning in het verbeteren van de positie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Successen die de SP Leiden behaald heeft:

Zorg en welzijn op menselijke maat

Onze wethouder Roos van Gelderen zorgt voor toegankelijke ondersteuning bij u in de buurt.

 • Met de versterking van de wijkteams komt de zorg dichtbij de mensen, zodat ze die zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
 • De gemeente Leiden heeft volop aandacht voor jeugd en jongeren. Een voorbeeld is het opknappen van de speeltuinen, die daarmee ook hun functie voor de buurt terug hebben gekregen.
 • De jeugdzorg is in Leiden goed georganiseerd: van het voorkomen van problemen tot aan het bieden van zorg die nodig is. De zorg is voor iedereen op tijd toegankelijk, zonder onnodige bureaucratie.
 • Waar in veel andere gemeenten de financiering van de huishoudelijke ondersteuning onder druk staat heeft de SP Leiden ervoor gezorgd dat hier niet op is bezuinigd.
 • In Leiden wordt veel geïnvesteerd in de ondersteuning van mantelzorgers zodat zij niet overbelast raken door hun zorgtaak. Ook vindt de SP dat vrijwilligerswerk vrijwillig moet blijven en dat vrijwilligers geen banen moeten invullen die zijn wegbezuinigd.
 • Ondersteuning via het minimabeleid is voor een grotere groep mensen toegankelijk geworden, en wie zorg of ondersteuning nodig heeft, krijgt die. 

Betaalbaar wonen voor iedereen

 • De betaalbare huizen in de Kooi en de Zeeheldenbuurt worden grotendeels gerenoveerd in plaats van gesloopt. De wijken worden in overleg met de bewoners opgeknapt.
 • Leiden biedt veilige opvang zonder begrenzing. Mensen die een dak boven hun hoofd nodig hebben worden op een humane manier opgevangen. Dit voorkomt onmenselijke situaties, maar ook mogelijke overlast.
 • Het huisvestingsbeleid voor groepen die acuut een woning nodig hebben (zoals statushouders, vrouwen uit Blijf-van- mijn-lijfhuizen, ex-daklozen) is erop gericht dat er voldoende tijdelijke woningen beschikbaar zijn. De SP is solidair met alle groepen en zorgt ervoor dat er geen langere wachttijden ontstaan voor reguliere woningzoekenden.
 • De SP heeft ervoor gezorgd dat studentenkamers niet meer meetellen in het aanbod aan betaalbare woningen in de stad. 

Werk en inkomen

 • De SP Leiden heeft ervoor gezorgd dat ZZP’ers die onder het bestaansminimum leven recht hebben op kwijtschelding van de lokale belastingen. Ook heeft de SP Leiden bereikt dat schuldhulpverlening toegankelijk blijft voor iedereen, met meer aandacht voor het voorkomen en aanpakken van schulden en een groter hulpaanbod.
 • De SP is tegen de door het kabinet opgelegde uitvoering van de Participatiewet: deze levert geen banen op en werkzoekenden worden onrechtvaardig hard aangepakt. De SP Leiden heeft daarom verzachtende regels geïntroduceerd binnen de mogelijkheden van de wet. Nieuwe inwoners van Leiden worden niet ‘gestraft’ door de 100% korting op hun uitkering in de eerste maand die de overheid wil.
 • Dankzij de SP is Leiden één van de weinige gemeenten in Nederland waar beschut werken nog mogelijk is voor inwoners met een arbeidsbeperking.

Sociale voorzieningen

 • Kinderen mogen niet de dupe  worden van de bezuinigingen in het overheidsbeleid. In Leiden kunnen mensen met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) gebruik maken van het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds. Hiermee kan uw kind toch lid worden van een sportclub of muziekles volgen.
 • Het minimabeleid is mede dankzij de SP verder uitgebreid. Zo kunnen huishoudens met inkomens tot 120% van het minimumloon gebruik maken van een declaratieregeling bij de gemeente. De declaratieregeling voor 65+’ers is uitgebreid.

Geen privatisering vuilnismannen

Na een harde strijd is het gelukt de voorgenomen privatisering van Stedelijk Beheer te voorkomen, waardoor onze eigen mensen onze stad blijven onderhouden en schoonhouden.

Beter openbaar vervoer

 • Er komt geen RijnGouweLijn door Leiden, maar wel een uitbreiding van het busnetwerk en meer treinen naar Utrecht.
 • Met de komst van de nieuwe buslijnen wordt de hele binnenstad een gebied waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden en waar voetgangers, fietsers en openbaar vervoer voorrang hebben. 

Leiden fietsstad

Mede dankzij de SP investeert Leiden miljoenen in nieuwe regionale en lokale fietspaden, fietsenstallingen en parkeerplaatsen. Zo komen er meer snelle en vooral ook veilige fietsroutes!

Duurzaam Leiden

 • Leiden investeert in energiebesparing en in het opwekken van duurzame energie.
 • Er zijn veel regelingen voor particulieren en ondernemers, zoals ondersteuning van de gemeente bij het plaatsen van zonnecellen en de aanleg van groene daken of goede woningisolatie. 

Ruimte voor groen en natuur

 • Leiden werkt aan het langste park van Nederland, het Singelpark.
 • Overal in de stad komen er bomen en groen bij.
 • Dankzij acties van de SP is de Oostvlietpolder nu definitief een natuurgebied in plaats van een industrieterrein geworden. 

Rood: jong in de SP

 • De Leidse jongerenorganisatie van de SP heeft in 2016 van zich laten horen door een steunbetuigingsactie aan de Leidse moskeeën, nadat die dreigbrieven hadden ontvangen.
 • Ook houden zij zich bezig met het in kaart brengen van wangedrag door Leidse huisjesmelkers.
 • In 2017 zal er aandacht worden gevraagd voor rustige en  toegankelijke studieplekken voor MBO-ers. 

 Cultuur

Op initiatief van de SP wordt er gewerkt aan een vriendschapsband met Nagasaki, de stad in Japan waar Leiden een eeuwenoude band mee heeft.

Financiën: de vuilnisophaal

De SP was een van de partijen die het voor elkaar hebben gekregen dat het ophaaltarief voor grofvuil en tuinafval weer geschrapt werd. Dat was 30 euro voor grofvuil, en is hierdoor weer 0 euro, niks dus.

Economie

Winkels in de regio: de SP kreeg het voor elkaar dat buurtwinkels, die een sterke sociale functie hebben, in de regioplannen voor de middenstand werden opgenomen. Daar was eerst geen rekening mee gehouden. Buurtwinkels zien al heel snel of ouderen ineens niet meer komen of een probleem hebben. Bovendien is voor ouderen, die vaker zelfstandig moeten wonen, de aanwezigheid van buurtwinkels ontzettend belangrijk.

SP helpt ook in de praktijk

Politiek is niet alleen praten maar ook doen! De hulpdienst van de SP is een erkend leerbedrijf voor mbo-leerlingen waar jaarlijks meer dan duizend mensen geholpen worden met vragen over belastingen, gemeentelijke zaken, wonen, etc. Het gaat hierbij ook om voorlichting en het voorkomen van problemen.

U bent hier