h
Verkiezingsprogramma

Inleiding

De SP heeft sterke idealen, waarop wij alles baseren: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. We steunen en bevorderen alles wat die drie idealen verder brengt en we bestrijden datgene wat die idealen in de weg staat.

We doen dat met een werkwijze die direct geworteld is in die idealen. Onze werkwijze is open, transparant, betrokken en gericht op samenwerking. Wij luisteren en doen altijd goed onderzoek. We proberen wederzijds begrip en samenwerking te organiseren. En we steken veel energie in het ondersteunen van mensen die op wat voor manier dan ook hulp kunnen gebruiken. Op praktische wijze met onze hulpdienst, maar ook door de barricaden op te gaan als dat nodig is. Of door actief te bemiddelen bij conflicten, vooral als daarbij mensen betrokken zijn die hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. 
 
Onze idealen vinden dus een heel praktische invulling. Daarbij staat de menselijke maat altijd centraal – het gaat om de mens in zijn directe omgeving en om diensten die daarop zijn afgestemd, die dus persoonlijk en op maat zijn. Die menselijke maat is door andere politieke partijen vaak losgelaten ten gunste van denken vanuit (grote) organisaties en bedrijven, geldstromen en bureaucratie. We hebben de afgelopen vier jaar in Leiden laten zien dat het terugbrengen van de menselijke maat voor alle betrokkenen een betere en meer natuurlijke manier is om zaken te organiseren. 

Daarbij hebben we veel successen geboekt. Zo hebben we bijvoorbeeld de zorgveiling in de thuiszorg afgeschaft. In de zorgveiling werd de zorg voor mensen geveild voor de laagste prijs. Dankzij de SP is de kwaliteit van de zorg nu weer het belangrijkste. En we zijn bezig zorg en welzijn ook op allerlei andere manieren veel meer kleinschalig en vertrouwd te organiseren, voor jong en oud. 

We hebben samen met bewoners van de Zeeheldenbuurt succesvol gestreden tegen sloop van hun wijk, en met bewoners van De Kooi tegen een ringweg door de Sumatrastraat. Ook bij zaken waarvoor de SP al jaren samen met betrokkenen knokt, hebben we succes geboekt: de Oostvlietpolder blijft groen, en in plaats van de RijnGouweLijn komt er een verbeterde spoorverbinding met Utrecht Centraal en een netwerk van vrij liggende busbanen. En zo zijn er nog veel meer zaken waar we trots op zijn. U kunt daar elders in dit verkiezingsprogramma meer over lezen. 

Onze betrokkenheid en gedrevenheid wordt ook herkend en gewaardeerd door anderen. Wethouder Roos van Gelderen is in 2013 genomineerd voor Beste bestuurder van Nederland door het VPRO-programma De slag om Nederland. Dit programma zocht naar bestuurders die betrokken zijn en luisteren naar de mensen om wie het gaat. Raadslid Julian van der Kraats is ook in 2013  door zijn collega's en de Leidse pers gekozen tot Leids raadslid van het jaar.

De SP is niet alleen in de politieke arena actief. Vanuit ons pand aan de Marnixstraat helpt de SP Hulpdienst elk jaar meer dan duizend mensen met van alles en nog wat, leden en niet-leden. Denk daarbij aan belastingaangiften en ander moeilijk papierwerk, desnoods met tolk of aan huis. Maar ook hulp bij het vinden van de weg bij ambtelijke organisaties en steun bij conflicten met huisbazen of andere bedrijven en organisaties. Ook heeft de SP een budgetcoach, die mensen in moeilijkheden helpt om zoveel mogelijk zelf de problemen het hoofd te bieden. 

Rechtshulp wordt steeds ontoegankelijker door harteloze bezuinigingen. Tegelijkertijd komen meer mensen in financiële problemen door stijgende huren, hoge kosten voor energie, zorg en levensonderhoud, of door het verlies van een baan. We zien steeds meer mensen aankloppen bij onze hulpdienst. We hebben met lede ogen toegezien hoe het aantal gezinnen dat afhankelijk is van de voedselbank gestaag groeide. Paste de voedselbank aanvankelijk nog makkelijk in het SP-pand aan de Marnixstraat, inmiddels zijn honderden Leidse gezinnen aangewezen op de voedselbank en moest er worden uitgeweken naar een grotere locatie.
Dat is triest en onnodig in een welvarend land als Nederland.

Maar er gebeurt nog veel meer in De SPeer, het partijkantoor aan de Marnixstraat. Daar is ook SPeerpunt De Kunst ←, een bescheiden galerie en trefpunt voor goed bezochte culturele activiteiten. Op onze website www.leiden.sp.nl kunt u zien wat we er voor activiteiten georganiseerd hebben. 

De SP heeft dus sterke idealen en staat tegelijk met beide benen stevig op de grond. Een stem op de SP is juist nú nodig omdat wij vanuit de idealen en die praktische instelling het afbraakbeleid uit Den Haag zoveel mogelijk willen ombuigen in iets positiefs. De bezuinigingen zijn enorm en onmenselijk. We kunnen zeker niet alles repareren. Wél kunnen we zaken beter organiseren, met behulp van het principe van de menselijke maat. En de prioriteiten verleggen naar de mensen die het hardst onze hulp nodig hebben. Daar heb je betrokken en vakkundige mensen voor nodig, die precies weten voor wie ze het doen. De SP heeft die mensen in huis.

De SP wil de komende vier jaar werken aan de volgende zaken:

−    Zorg persoonlijk en dichtbij
−    Betaalbaar wonen voor iedereen
−    Toegankelijk en ruimhartig armoedebeleid
−    Werk maken van lokale initiatieven voor een beter milieu
−    Leiden fietsstad nummer één
−    Kunst en sport toegankelijk voor iedereen
−    Gelijke kansen in het onderwijs
−    Economisch beleid richten op Leidse ondernemers
−    Open, dienstbaar en transparant bestuur

U bent hier