h
30 april 2015

Gemeentegarantie bouw appartementen voor werkende jongeren zeer positief

De gemeenteraad van Leiden stemt in met het verlenen van een gemeentegarantie voor de bouw van 119 appartementen door de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren Leiden (SHWJ).

Lees verder
30 april 2015

Bijenstallen Oostvlietpolder mogen blijven staan

Tijdens de commissie Stedelijke Ontwikkeling is al duidelijk geworden dat de bijenstal van de Bijkerij in  de Oostvlietpolder, ondanks het ontbreken van een bouwvergunning, alsnog mag blijven staan. Vanavond heeft de gemeenteraad dit besluit bekrachtigd, met steun van de SP.

Lees verder
29 april 2015

Hartevelt-dag een succes

Zondag 26 april jl. was een dag vol bijzondere activiteiten in het Hartevelt-complex aan de Volmolengracht in Leiden. Het Hartevelt-complex, biedt al jaren ruimte aan een veelheid van initiatieven. Een groep enthousiaste gebruikers kwam enkele maanden geleden op het idee voor de organisatie van de eerste Hartevelt-dag om de veelzijdigheid van de activiteiten in het gebouw te laten zien. Het is een geslaagde dag geworden, die vraagt om herhaling. SP-raadslid Han Dirks: “Het Hartevelt-complex behoort tot het Leids industrieel erfgoed. De organisatie van deze dag laat zien dat er veel waardevolle activiteiten worden georganiseerd die mensen met elkaar verbinden. Een groot succes!”

Lees verder
24 april 2015

Roomburgerpark blijft groen

Het Roomburgerpark moet in zijn huidige functie blijven bestaan. Donderdagavond 23 april was er een debat hierover in de commissie Onderwijs en Samenleving, waar ook sport onder valt. SP-raadslid Ries van Walraven: "We begrijpen de wens van de hockeyvereniging Roomburg om uit te breiden, maar dat mag niet ten koste van het Roomburgerpark gaan."

Foto: SP
Foto van de vijver in het Roomburgerpark waar o.a. een aantal zeldzame libellen leeftLees verder
24 april 2015

Toekomst voor de Zeeheldenbuurt!

Op 20 april jl. is er een overeenkomst ondertekend tussen de bewonerscommissie en Portaal over het behoud van 258 woningen in de Zeeheldenbuurt. Deze overeenkomst leidt ertoe dat Portaal aan deze woningen groot onderhoud zal plegen, zodat ze in ieder geval nog 20 jaar verhuurd kunnen worden. Een belangrijk resultaat dat ervoor zorgt dat het grootste deel van de sociale huurwoningen in deze bijzondere wijk voor Leiden behouden blijft. Sinds begin 2011 is de SP betrokken geweest bij de strijd tegen sloop in de Zeeheldenbuurt.

Foto: Han Dirks
Lees verder
24 april 2015

SP stemt in met kaderbesluit Greentower

De Leidse SP-fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 9 april jl. ingestemd met het kaderbesluit voor de Greentower. Dit is de eerste stap naar realisatie van een woontoren met 144 betaalbare appartementen, naast het ROC-gebouw bij station Lammenschans.

Lees verder
23 april 2015

Leiden moet doorgaan met bed, bad en brood

De gemeente Leiden moet doorgaan met het geven van bed, bad en brood aan vluchtelingen zonder verblijfsstatus. SP-raadslid Ries van Walraven: "De halfslachtige afspraken die VVD en PvdA hebben gemaakt lossen niets op. Die zijn alleen maar bedoeld om de val van het kabinet te voorkomen. We gaan dus gewoon door. In Leiden moeten mensen op een menswaardige manier opgevangen kunnen worden. Gelukkig zijn de meeste partijen in Leiden het met ons eens"

Lees verder
20 april 2015

Compassieprijs 2015 toegekend aan jongerenteam Omalief Leiden.

Foto: SP

De Compassieprijs 2015 is toegekend aan het jongerenteam Omalief in Leiden. Vanaf mei 2014 brengen Turkse jongeren wekelijks een bezoek aan een bewoner van het Leidse verzorgingshuis Haagwijk. Het jongerenteam Omalief ontvangt de CompassiePrijs 2015 in het domein samenleving.

Lees verder
20 april 2015

Een stap dichter bij een humaan participatiebeleid

Op 9 april jl heeft de gemeenteraad Leiden ingestemd met de technisch aangepaste Afstemmingsverordening en de bijbehorende motie van de SP Leiden als afgedaan beschouwd. De motie ‘Alle 100% verlagingen spreiden over drie maanden’ was door de SP fractie ingediend op basis van de Afstemmingsverordening Participatiewet 2015 die op 27 november 2014 door de raad was vastgesteld.

Lees verder
18 april 2015

Kom op 1 mei naar Amsterdam, voor goede zorg en echte banen!

De Leidse SP ondersteunt deze oproep!

Lees verder

Pagina's