h
3 augustus 2014

Moskeebestuur aan het woord

 “De moskee streeft ernaar om een ideale maatschappelijke rol te vervullen en een breed en gemengd publiek uit Leiden en omstreken te benaderen. Tevens streeft de moskee ernaar om problemen tussen individuen en bevolkingsgroepen te overbruggen.” Deze tekst staat op de website van de Stichting Moslimgroep Leiden, en is aangeduid als een van de doelen van het nieuwe Islamitisch Centrum aan de Ter Haarkade.

Lees verder
3 augustus 2014

Onnodige onrust rond Islamitisch Centrum aan de Ter Haarkade

Deze week maakte het Radio 1-programma ‘1 op straat’ een item over het Islamitisch Centrum dat aan de Ter Haarkade komt. Daarbij waren enkele buurtbewoners aanwezig en een bewoner van de Rembrandtstraat waar de gebedsruimte nu is.

Lees verder
24 juli 2014

Wiskundige Ionica Smeets over 'Liegen met cijfers'

Afgelopen vrijdag, 18 juli, was een bijzondere avond voor de Leidse SP. Landelijke bekendheid Ionica Smeets hield een lezing bij het politiek café. Zij is bekend als columniste van de Volkskrant, en heeft enkele tv-programma's gepresenteerd.

Lees verder
24 juli 2014

Voormalig raadslid Louk Rademaker uitgeluid

Afgelopen vrijdag, 18 juli, was een bijzondere avond voor de Leidse SP. Louk Rademaker was eregast op een avond die speciaal voor hem was georganiseerd.

Lees verder
14 juli 2014

SP-fractie stelt vragen over problemen bij Passend Onderwijs

SP-raadslid Ries van Walraven heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over problemen bij invoering van het Passend Onderwijs (PO). Er verschijnen regelmatig berichten in de media over kinderen met een bepaalde zorgvraag die thuis zitten omdat geen enkele school ze wil plaatsen. Dit geldt voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Lees verder
13 juli 2014

Oostvlietpolder nóg groener

Bij de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeren van het tweede gedeelte van de plannen voor een nog groenere Oostvlietpolder. De plannen zijn goed voor zowel flora en fauna als voor de mens, want niet alleen worden groen en water verbeterd zodat er meer biodiversiteit komt, ook komen er meer wandelpaden en andere zaken die de Oostvlietpolder aantrekkelijker maken om te bezoeken. De SP diende bij het raadsvoorstel nog een extra voorstel in, om vaart te maken met de al jaren geleden beloofde compensatie van verdwenen Leidse volkstuinen. Die motie werd met algemene stemmen aanvaard. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Ik ben er trots op dat het geplande bedrijventerrein er nooit is gekomen, maar dat de gemeente in plaats daarvan werkt aan een groene Oostvlietpolder, die ook nog eens een steeds leukere plek wordt om te bezoeken!”.

Lees verder
13 juli 2014

Zorg en welzijn volgens menselijke maat.

Afgelopen dinsdag werd de 'kaderbrief' besproken door de raad. Dit stuk is de eerste uitwerking en financiële vertaling van het coalitie-akkoord dat D66, SP, PvdA en VVD in april dit jaar met elkaar sloten. De SP is vooral blij met de 18,5 miljoen euro die de gemeente de komende periode uittrekt voor het zo goed mogelijk begeleiden van de veranderingen op het gebied van zorg en welzijn. Door de decentralisaties die gepaard gaan met flinke bezuinigingen van het rijk, moet er heel veel veranderen. In Leiden zal bij de nieuwe manier van werken de menselijke maat centraal staan. Het extra geld dat het college heeft gereserveerd is nodig om deze omslag te maken. Daarnaast gaat het het college meer doen aan armoedebestrijding, werken aan het omlaag brengen van woonlasten en meer investeren in groen en een schoner milieu. Lees hieronder de speech van fractievoorzitter Julian van der Kraats.

Lees verder
10 juli 2014

Politiek Café presenteert: 'Liegen met cijfers' met wiskundige Ionica Smeets

Op vrijdag 18 juli 2014 komt wiskundige Ionica Smeets naar het politiek café van SP Leiden. Zij zal vertellen over verkiezingen en peilingen, grafieken die niet kloppen en paradoxen in de kansrekening.

Lees verder
2 juli 2014

SP-fractie stelt vragen aan college over huisjesmelker Zaalberg

SP-raadslid Han Dirks heeft vragen gesteld aan het college van B&W over kamerverhuurder Zaalberg. Op grond van de berichtgeving op TV West blijkt dat een aantal panden die deze Leidse verhuurder in beheer heeft te maken hebben met achterstallig onderhoud, waardoor sprake is van een onveilige situatie voor de huurders.

Lees verder
1 juli 2014

SP Leiden staat stil bij slavernijgeschiedenis

Vandaag, 1 juli, wordt de afschaffing van de slavernij herdacht. Op vrijdag 27 juni organiseerde SP Leiden een drukbezochte avond in de SPeer onder de titel 'De slaaf vliegt weg'.

Lees verder

Pagina's