h
18 september 2014

Geen voetpad door Ons Buiten

In 2010 besloot de gemeenteraad tot het aanleggen van een breed fietspad dwars door Ons Buiten. Vervolgens gingen onder andere de SP en D66 aan de slag met een alternatief dat door de volkstuinenvereniging was aangedragen: geen breed fietspad, maar een voetpad, deel van het bestaande netwerk van voetpaden. Beide partijen dienden daar ook een motie over in, om dat verder uit te werken. Die uitwerking lag bij de raadsvergadering van afgelopen donderdag op tafel. De SP stemde, samen met o.a. D66 en de PvdA, echter toch tegen het voetpad. Daarmee gebeurt er nu uiteindelijk helemaal niets. Voor de SP was het een moeilijke afweging, waarbij verschillende zaken een rol speelden, waaronder de waarde van het besloten karakter van Ons Buiten.

Lees verder
18 september 2014

SP wil energiezuinigheid op regionale woonagenda

Bij de raadsvergadering van donderdag 18 september werd de visie op wonen van het samenwerkingsverband Holland Rijnland besproken.

Lees verder
13 september 2014

Autovrije zondag Leiden

Zondag 14 september is het centrum van Leiden autovrij en gevuld met allerlei leuke activiteiten rond het thema: Vervoer en Natuur in Balans. Er is onder andere een Lekker- en  Groenmarkt en allerlei activiteiten rond 'de fiets' bij het stadhuis.  Bij autovrij hoort er ook natuurlijk straatspelen en straattoneel bij. Tot slot staat er een duurzame mobiliteitsmarkt op de Botermarkt en het Gangetje. Zie autovrijezondagleiden.nl voor meer informatie over het programma!

Lees verder
9 september 2014

POLITIEK CAFÉ MET LOT VAN BAAREN: VAKBOND PALESTINA

Op vrijdag 26 september komt vakbondsbestuurder Lot van Baaren naar het politiek café van SP Leiden in de Marnixstraat 18. Zij zal onder meer spreken over haar werkreizen naar Palestina en internationale vakbondssolidariteit.

Lees verder
2 september 2014

Roos van Gelderen over veranderingen in huishoudelijke hulp per 2015

SP-wethouder Roos van Gelderen werd geïnterviewd door de lokale Leidse zender Sleutelstad.Fm.

Lees verder
4 augustus 2014

Huisjesmelker Zaalberg: update

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de vragen van de SP over huisjesmelker Zaalberg beantwoord. Het college geeft aan naar aanleiding van de signalen controles uit te voeren in de panden die worden verhuurd door Zaalberg.

Lees verder
4 augustus 2014

SP Leiden in gesprek met Stadspartners

Recentelijk vond er een ontmoeting plaats in de Hortus Botanicus tussen de Stadspartners van de gemeente Leiden en de raadsleden.

Lees verder
4 augustus 2014

Protocol Huisbezoeken en aankomende decentralisaties

Begin 2014 heeft het college van B&W van Leiden het ‘Protocol Huisbezoeken’ bij vermoeden van fraude bij bijstandscliënten (WWB) vastgesteld. Het protocol is een vertaling van wet- en regelgeving naar de uitvoeringspraktijk.

Lees verder
3 augustus 2014

Moskeebestuur aan het woord

 “De moskee streeft ernaar om een ideale maatschappelijke rol te vervullen en een breed en gemengd publiek uit Leiden en omstreken te benaderen. Tevens streeft de moskee ernaar om problemen tussen individuen en bevolkingsgroepen te overbruggen.” Deze tekst staat op de website van de Stichting Moslimgroep Leiden, en is aangeduid als een van de doelen van het nieuwe Islamitisch Centrum aan de Ter Haarkade.

Lees verder
3 augustus 2014

Onnodige onrust rond Islamitisch Centrum aan de Ter Haarkade

Deze week maakte het Radio 1-programma ‘1 op straat’ een item over het Islamitisch Centrum dat aan de Ter Haarkade komt. Daarbij waren enkele buurtbewoners aanwezig en een bewoner van de Rembrandtstraat waar de gebedsruimte nu is.

Lees verder

Pagina's