h
7 januari 2023

POLITIEK CAFÉ SP LEIDEN: PRAAT ALS EEN MENS! JIDDISJ & SOCIALISME

Het Jiddisj is lang beschouwd als een mengelmoes van verbasterd Duits en verminkt Hebreeuws. De emancipatie van deze taal kwam pas laat op gang in negentiende-eeuws Oost-Europa. Later namen de socialisten het op voor het Jiddisj en andersom: het Jiddisj was instrumenteel in het organiseren van de volksmassa’s en de verbreiding van het socialisme. De taal van illegale vakbonden en stakingstakingsoproepen.

Lees verder
29 november 2022

POLITIEK CAFE: ONGEHOORD! 

Foto: Cor Vergeer

Op vrijdag 2 december presenteert Bart van der Steen een nieuw boek over het Leidse en landelijke debat over integratie: Ongehoord! Hoe de SP het integratiedebat op de politieke kaart zette. In Ongehoord! reconstrueert Cor Vergeer (1946–2021) de lange strijd die de SP heeft gevoerd voor een eerlijk debat over migratie en een een goed en sociaal integratiebeleid. 

Lees verder
19 november 2022

SP Leiden voert actie voor nationaliseren energiebedrijven

Foto: SP

De Leidse SP heeft vandaag op de markt actie gevoerd voor het nationaliseren van de energiebedrijven. Volgens de partij laat de huidige energiecrisis namelijk zien dat het privatiseren van energiebedrijven als Nuon en Eneco een grote fout is geweest. Daarom is de SP een volkspetitie gestart om de energiebedrijven weer in publieke handen te brengen.

Lees verder
12 november 2022

Begroting 2023: Mooie successen voor de SP

Foto: SP

De begroting voor het komende jaar is vaak het belangrijkste debat van het jaar in de Gemeenteraad. De SP heeft niet alle zetels in handen en daarom is er nog steeds te weinig oog voor de mensen die de hulp van Leiden hard nodig hebben. Hoewel de SP een socialere begroting voor 2023 had gezien, is het toch gelukt een aantal belangrijke voorstellen er doorheen te krijgen. Voorstellen die Leiden meer sociaal maken en zorgen voor een meer solidaire stad. Deze voorstellen delen wij hier met trots. De komende weken neemt de SP jullie graag in meer detail mee in de successen. 

Lees verder
13 oktober 2022

POLITIEK CAFÉ SP LEIDEN KLASSENSTRIJD IN DEZE TIJD

In haar op een na nieuwste boek, Klassenstrijd in deze tijd, breekt Anja Meulenbelt een lans voor de verbreding van het begrip klassenstrijd. Dat doet ze door te pleiten voor het omarmen van allerlei andere vormen van strijd, zoals de vrouwenstrijd, de klimaatstrijd, de anti-racismestrijd en de woonstrijd. Als we een brug kunnen slaan tussen al deze uiteenlopende sociale bewegingen, mogen we hopen dat aan de horizon echt een andere wereld gaat gloren. Op 28 oktober komt Meulenbelt ons erover vertellen in de SPeer.

Lees verder
6 oktober 2022

Opinie: Een eerlijk verhaal over het asielbeleid

Foto: Thomas van Halm / Monique Shaw

De afgelopen maanden laait de discussie over de opvang van Asielzoekers flink op. Al maanden bereikt ons het nieuws dat er te weinig opvangplekken zijn om vluchtelingen te huisvesten in Nederland. Deze discussie bereikte de afgelopen weken een hoogtepunt na verschillende nare beelden bij het AZC in Ter Apel waar zelfs Artsen Zonder Grenzen in eigen land nodig was voor medische ondersteuning die tot dan toe niet aanwezig was. Het heeft iedereen geschokt dat deze situatie in een land als Nederland kon ontstaan. Het heeft geleid tot polarisatie, het wij tegenover asielzoekers idee, wat heel schadelijk is voor de solidariteit met mensen die vluchten voor oorlog, geweld of vervolging. 

Lees verder
28 september 2022

Politiek Café over Heel de Mens

Foto: Robert Steenbergen

De beginselen van de SP staan als een huis. Toch is het beginselprogramma Heel de mens uit 1999 het afgelopen jaar enigszins aangepast door de leden van de partij. Zo is het wat ‘opgefrist’ en meer toegesneden op de huidige tijd. Misschien hebt u zelf meegewerkt aan de actualisering van Heel de mens door de ledenenquêtes in te vullen of de uitkomsten daarvan te bespreken in de afdeling of de regio.

Lees verder
12 september 2022

Ga mee naar het Prinsjesdagprotest

Foto: SP

Zaterdag 17 september is er een groot prinsjesdagprotest over de koopkracht in Den Haag. Vanuit Leiden organiseert de SP gratis busvervoer richting het protest. Steeds meer mensen kunnen de rekeningen niet meer betalen. Ondertussen maken bedrijvenrecordwinsten en worden de rijken steeds rijker. Kom daarom 17 september in verzet!

Lees verder
15 juli 2022

Steun vanuit de SP voor theater Ins Blau

Theater Ins Blau beleeft heel lastige tijden. De coronacrisis heeft de gehele cultuursector hard geraakt en voor Ins Blau betekende dit ook dat het personeel in dienst bij het Theater niet voldoende kon worden betaald. Dat terwijl juist het personeel zo hard nodig is voor de cultuursector. Een volwaardig loon is voor de SP een absoluut minimum en daarom zijn wij blij dat een motie is aangenomen van de PVDA, SVL, D66, PVVD, Partij Sleutelstad en de SP om vanuit de gemeente een tandje bij te zetten voor in elk geval tijdelijke ondersteuning.

Lees verder
14 juli 2022

SP Leiden organiseert koffie-ochtenden in de SPeer

In het gebouw van de SP, de SPeer (Marnixstraat 18) zullen tijdens de vakantieperiode, maar ook daarna, gratis koffie-ochtenden, op maandag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, plaatsvinden. Iedereen, dus niet alleen mensen uit de buurt, is welkom. De eerste ochtend is op maandag 18 juli. De SP doet dit, omdat veel mensen niet op vakantie gaan en omdat er mensen zijn die het leuk vinden om contact te maken met anderen.

Lees verder

Pagina's