h

Cultuur

De gemeente hecht te veel belang aan commercieel interessante cultuur. Veelzijdige en toegankelijke cultuur delft hierdoor het onderspit. Ateliers zijn onbetaalbaar, poppodia worden in hun voortbestaan bedreigd en subsidies voor kleinschalige podiumkunsten verdwijnen. De SP wil het tij keren, zodat Leiden weer kan bruisen!

17 juni 2009

Achterkamertjes politiek over het LAKtheater

“Het LAKtheater is onderwerp van schimmige, politieke spelletjes aan het worden,” stelt Eva de Bakker (SP). “De universiteit dreigt haar verantwoordelijkheid op die manier te ontlopen. Het is namelijk aan de universiteit te 'danken' dat het LAKtheater dreigt te verdwijnen.” De SP heeft tijdens een debat D66 en het CDA opgeroepen om gemaakte afspraken na te komen en geen spelletjes te spelen over het hoofd van het LAKtheater heen.
Het LAK theater moet blijven!

Lees verder
12 juni 2009

SP: “Kan gemeente Hooglandse Kerkgracht 4 wel verkopen?”

De Leidse SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het pand Hooglandse Kerkgracht 4. Dit pand maakt o.a. deel uit van de Vrijplaats Koppenhinksteeg. Op de benedenverdieping zit De Linkse Kerk en de bovenverdieping wordt gebruikt door Cardea jeugdzorg. Volgens informatie van de SP is het pand niet in bezit van de gemeente Leiden, hoewel de gemeente het pand wil verkopen. Bovendien is het de SP ter ore gekomen dat Portaal het eerste recht op koop heeft van het pand. Raadsleden Louk Rademaker en Eva de Bakker vragen naar de consequenties voor de gebruikers van de panden en voor het huidige verkoopproces.

Lees verder
8 juni 2009

Dreigende uitverkoop van sociaal en cultureel Leiden uitgesteld

Het college van Burgemeester en Wethouders wil bij alle culturele en sociale organisaties die in een gebouw van de gemeente zitten ‘marktconforme huren’ gaan vragen of ze uit hun pand zetten. Die plannen zijn voorlopig stopgezet door de gemeenteraad. De vele organisaties in Leiden, van muziekverenigingen tot sociaal-maatschappelijke opvang, kunnen nu even opgelucht ademhalen. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen is daar erg blij om: “Deze plannen voor de uitverkoop zouden het einde betekenen van het sociale en culturele leven in onze stad.”

Lees verder
3 december 2008

SP vraagt naar kunstobject van Theo van Doesburg

In november 2007 heeft de gemeenteraad besloten dat het kunstobject/ fontein ‘Vierkant in Vierkant’ van Theo van Doesburg geplaatst moet worden in het gebied rond het centraal station. Dit om Van Doesburg en de kunststroming De Stijl die in Leiden is opgericht, te herdenken. Er wordt al 20 jaar gepraat over het herdenkingsmonument. De Stichting ‘Vierkant in Vierkant’ heeft nu een concreet plan gemaakt op verzoek van de gemeente. “En het is diezelfde gemeente die nog niet heeft gereageerd”, zegt SP-raadslid Eva de Bakker. “Tijd om aan de bel te trekken en te vragen hoe het staat met de plannen voor de fontein in de buurt van het station.” De SP slaat de handen ineen met GroenLinks, omdat hun oud-raadslid Jos Posthuma in 2007 ook aandacht voor het kunstobject vroeg.

Een bladzijde uit het tijdschrift 'De Stijl'. Linksboven staat: "Adres van redactie en administratie: Haarlemmerstraat 73A Leiden (Holland)".

Lees verder
2 december 2008

Kleine muziekpodia krijgen toch subsidie

De Leidse Stichting Samenwerkende Podia (Stampod) betekent veel voor de Leidse pop- en wereldmuziekscene. Ze organiseren onder andere het Grenzenloos Festival en behartigen de belangen van de vele kleine muziekpodia in Leiden. Omdat Stampod dit jaar noch rijkssubsidie, noch subsidie van de gemeente kreeg, heeft de SP het initiatief genomen om dat recht te zetten. En met succes.

Lees verder
15 oktober 2008

Pilgrim Fathers 2009? Ja, maar niet uit het Cultuurfonds

De gemeenteraad van Leiden heeft ingestemd met de viering van het Pilgrim Fathers jaar in 2009. Er zullen dan allerlei festiviteiten worden georganiseerd in het kader van deze religieuze vluchtelingen. De SP is positief over het programma met wandelingen, waterroutes, exposities en lezingen. Het doel van het festival is om meer toeristen naar Leiden te trekken, in het bijzonder expats. De SP is dan ook verbaasd dat college geen geld wil gebruiken uit de budgetten voor economie en toerisme. “Wij vieren graag het Pilgrim Fathers jaar,” zegt raadslid Eva de Bakker (SP), “maar voor dit festival moet niet weer uit het Cultuurfonds worden gegraaid.”

Lees verder
13 oktober 2008

De Bakker doet mee aan popquiz voor ‘Nederland Leest’.

Eva de BakkerOp 17 oktober begint ‘Nederland Leest’, de nationale leesbevorderingscampagne die bijna een maand zal duren. Dit jaar staat het boek ‘Twee vrouwen’ van Harry Mulisch' centraal.
Als start van Nederland Leest organiseert BplusC op vrijdag 17 oktober een feest in jaren ’70-stijl. Er zal een popquiz worden gehouden, waarbij verschillende koppels van vrouwen mee doen. Ook de Leidse politiek zal vertegenwoordigd zijn. De raadsleden Eva de Bakker (SP) en Hilde Jansen (PvdA) zijn uitgenodigd om samen mee te doen. Als zij winnen, krijgen ze een exemplaar van ‘Twee vrouwen’.

Lees verder
29 september 2008

Kunst in openbare ruimte krijgt impuls dankzij SP

SP-raadslid Eva de BakkerBegin 2006 kwam de SP met het voorstel om beleid te maken voor kunst en cultuur in de openbare ruimte. Inmiddels is het 2008 en komt er een gevolg op het SP-voorstel. De gemeente stelt 100.000 euro beschikbaar. Het voorstel is echter maar gedeeltelijk uitgevoerd door het college. “Er ligt nu geld wat het college wil besteden aan experimenten voor kunst in de openbare ruimte,” zegt Eva de Bakker, SP-raadslid. “Maar er is nog steeds geen beleid. Wat wil Leiden met kunst in de openbare ruimte? Hoe betrekken we de Leidse buurten erbij? Dat zijn slechts 2 vragen waar de gemeente nog altijd geen antwoord op heeft.”

Lees verder
29 september 2008

“Gemeenteraad heeft Jeugdtheaterschool misleid”

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft de Jeugdtheaterschool Leiden misleid over haar plaats binnen de gemeente, vindt Eva de Bakker, raadslid voor de SP. Het college van B&W had een bedrag van 25.000 euro beschikbaar gesteld voor jeugdtheater. “Partijen als PvdA, VVD, CDA en SLO hebben duidelijk gezegd dat dit bedrag alleen naar de Jeugdtheaterschool Leiden moest gaan,” zegt De Bakker. Toen echter de finale beslissing nog geen week later werd genomen in de gemeenteraad, trokken al deze partijen hun keuze in en lieten zij de Jeugdtheaterschool vallen. Er werd besloten dat de subsidie gedeeld moet worden.

Lees verder
29 september 2008

Geen strengere regels bij 3 oktober!

3 october!!!!Dit najaar zal in de gemeenteraad een nieuwe nota worden besproken over evenementen en feesten in Leiden. De nota is inmiddels vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, maar omdat de gemeenteraad het hoogste orgaan is binnen een gemeente, zal zij het uiteindelijke oordeel vellen. In de nota staan ook plannen over de viering van het Leidens Ontzet en dus moest de raad meteen in actie komen om duidelijk te maken: handen af van 3 oktober!

Lees verder

Pagina's

U bent hier