h

SP en bewoners omgeving Huigpark bezorgd over plannen tijdens Leidens Ontzet

26 april 2017

SP en bewoners omgeving Huigpark bezorgd over plannen tijdens Leidens Ontzet

Foto: SP

Het Leidens Ontzet: een historisch hoogtepunt dat onze mooie stad rijk is. Een paar dagen die elk jaar weer volop worden herdacht en gevierd. Een traditie waar onze bewoners en de SP Leiden trots op zijn.

In het Leids Dagblad van 22 april 2017 staat een artikel over de plannen van het college om delen van het programma van het Leidens ontzet dit jaar waarschijnlijk in het Huigpark te laten gebeuren.

Foto: Sleutelstad.nl / www.sleutelstad.nl

Ook blijkt uit het artikel dat de buurtvereniging Noordvest-Molenbuurt, waar het Huigpark onderdeel van uitmaakt, hier niet over is geïnformeerd. Natalie Wanga, raadslid voor de SP Leiden en woordvoerder leefbaarheid, omgevingskwaliteit, milieu en duurzaamheid stelt het college kritische vragen.

Wanga vindt het opvallend en onjuist dat de bewonersvereniging Noordvest-Molenbuurt niet geïnformeerd is, en dat er dus geen enkel overleg van tevoren is geweest. “De gemeente staat juist op het punt 8 mei a.s. een convenant met de vereniging te ondertekenen om dit soort plannen van tevoren goed te communiceren”, aldus Wanga. Ook deelt de Leidse SP de zorg van bewoners dat er veel geluidsoverlast zal plaatsvinden waardoor o.a. slapeloze nachten het gevolg kunnen zijn.

De SP is daarnaast van mening dat ook de raad geïnformeerd moet worden over andere dan de gebruikelijke locatiekeuzes. Tot slot druist dit college-voornemen volledig tegen alle gemaakte afspraken en doelen in op het gebied van het behoud van natuur, milieu en leefomgeving in.

“Er zijn volgens het artikel weliswaar maatregelen genomen ter bescherming van het gras en speeltoestellen. Maar het blijft natuurlijk riskant en naar ons inziens niet voldoende! We hebben dan ook als raad bewust samen met het college besloten om bijvoorbeeld van onze Leidse parken vuurwerkvrije zones te maken.”

Het is nu aan het college van Burgemeester en Wethouders om binnen uiterlijk zes weken met antwoorden en opties te komen aan de SP Leiden en de rest van de raad.

Voor meer informatie: Natalie Wanga, telnr 06-47 213 123.

 

 

U bent hier