h

Dreigende uitverkoop van sociaal en cultureel Leiden uitgesteld

8 juni 2009

Dreigende uitverkoop van sociaal en cultureel Leiden uitgesteld

Het college van Burgemeester en Wethouders wil bij alle culturele en sociale organisaties die in een gebouw van de gemeente zitten ‘marktconforme huren’ gaan vragen of ze uit hun pand zetten. Die plannen zijn voorlopig stopgezet door de gemeenteraad. De vele organisaties in Leiden, van muziekverenigingen tot sociaal-maatschappelijke opvang, kunnen nu even opgelucht ademhalen. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen is daar erg blij om: “Deze plannen voor de uitverkoop zouden het einde betekenen van het sociale en culturele leven in onze stad.”

Afgelopen woensdag (3 juni) kwam wethouder Witteman (PvdA) aan de Commissie Werk en Financiën uitleggen waarom de gemeente voortaan “marktconforme huren” wil gaan vragen aan culturele en maatschappelijke instanties. Volgens Witteman is het verhuren en bezitten van panden geen gemeentelijke taak en zou al het gemeentelijke vastgoed in principe in de verkoop kunnen. Alleen het stadhuis is gevrijwaard van de grote uitverkoop. Het college probeert zo een zelfopgelegde bezuiniging van 30 miljoen euro te realiseren, omdat er problemen zijn met het betalen van alle grote projecten.

Maar liefst 157 maatschappelijke organisaties hebben daartegen bezwaar ingediend. De reacties waren van tal van instanties die in Leiden actief zijn op sociaal en cultureel gebied, onder andere: kunstenaarsvereniging ARS, Toneelgroep Imperium, Vereniging Kringloopwinkel, de Voedselbank, Platform Vluchtelingenorganisaties Leiden, carnavalsvereniging Leidse Hutspotten, COC-Leiden, Beroepsvereniging van Beeldende kunstenaars, Stichting Woon-/werkruimte Beeldende Kunstenaars, Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg, Turkse arbeidersvereniging H.T.I.B., Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen en Vreemdelingen (STUV), Werkgroep amateurkunst Leiden, Stichting De Smederij, Stichting Molen de Put, Stichting het Muziekhuis, Leids Operettegezelschap Crescendo, Cooperatieve vereniging de KLOS, Speeltuinvereniging Morschkwartier, en vele vele anderen.

Gemeenteraad niet akkoord

Gelukkig liep de wethouder in de commissie tegen een muur van onvrede en verontwaardiging op, waarbij de VVD en de SP een hoofdrol speelden. Uiteindelijk heeft wethouder Witteman zijn voorstel ingetrokken. Liberalen en socialisten samen hand en hand tegen de uitverkoop van sociaal en cultureel Leiden, dat vergt nadere uitleg.

De VVD maakte de juiste analyse waabij zij stelde dat in het voorstel drie verschillende dingen door elkaar heen lopen. Ten eerste het verkopen van gemeentelijke panden. Ten tweede het inzichtelijk maken welke instanties - die momenteel in gemeentelijke panden gehuisvest zijn - aanspraak maken op welke subsidies. En ten derde het probleem dat er een slechte afstemming is tussen beschikbare ruimte en benodigde ruimte. Zo heeft bijvoorbeeld de Voedselbank in Leiden veel meer ruimte nodig dan ze nu heeft om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

Verder vroeg de VVD zich af of het plan eigenlijk niet een vestzak-broekzak oplossing is. “Als we de panden van de gemeente verkopen, halen we eenmalig geld binnen wat we dan vervolgens in de komende jaren weer kwijt zijn aan hogere subsidies, dat is potverteren,” aldus de VVD.

College alleen geïnteresseerd in geld en stenen

Volgens de SP denkt het college alleen maar aan geld en stenen, en houdt het geen rekening met alle belangrijke dingen die door allerlei organisaties in de stad gedaan worden. Fractievoorzitter Antoine Theeuwen: ”De stenen en het geld zijn niet onbelangrijk, maar mensen zijn veel belangrijker. Het klakkeloos verkopen van gemeentelijk vastgoed, zonder daarbij ook te denken over de sociaal-culturele en maatschappelijke gevolgen ervan, is kortzichtig en dom.”

Kort geleden behandelde de gemeente de nota “Leiden, stad van ambities”, over het functioneren van de gemeente. Daarbij kwam ditzelfde probleem naar boven. Toen ging het onder andere over het feit dat de gemeenteraad haar eigen beslissingen wel eens terugdraait. Een meerjarenvisie helpt om dat enigszins te voorkomen. De SP heeft er bij dat debat al op gewezen dat er wel een meerjarige ruimtelijke structuurvisie is, maar dat voor het sociaal-maatschappelijke de visie ontbreekt. Daarom diende de SP een motie in, om die sociaal-maatschappelijke meerjarenvisie te ontwikkelen. Zodat beslissingen niet enkel op basis van een visie op stenen en geld worden genomen. De collegepartijen, PvdA, VVD, CDA en GL stemden hier helaas tegen. Vanuit de oppositie (D66, CU, LL en SLO) was wel steun voor een sociale visie op de stad.

Voorlopig geen grote uitverkoop

Hoe dan ook is het plan van wethouder Witteman weer terug bij af, en dat betekent dat er voorlopig geen grote uitverkoop is. Fractievoorzitter Antoine Theeuwen: “Marktconforme huur? Panden verkopen? In Leiden tal van organisaties de nek om draaien? Ik dacht het niet.”

Meer informatie: Antoine Theeuwen, antoine.theeuwen@gmail.com, 071-5215130

U bent hier