h

LAKtheater moet blijven

29 mei 2009

LAKtheater moet blijven

Net als veel Leidenaren heeft de SP de rode raamposter “Het LAKtheater moet blijven” opgehangen voor de ramen van het partijkantoor aan de Marnixstraat. Ook SP-raadsleden hebben de poster opgeplakt. Het LAKtheater dreigt namelijk te verdwijnen, omdat de Universiteit Leiden zal stoppen met de financiering van het academische theater. De gemeente weigert mee te betalen. De SP heeft het probleem voor het LAKtheater geagendeerd in de commissie voor cultuur, die de verantwoordelijk wethouder voor de tweede keer op pad heeft gestuurd om met de universiteit te zoeken naar een oplossing. “Het LAKtheater wordt tussen de gemeente en de universiteit heen en weer gekaatst,” zegt raadslid Eva de Bakker. “Het LAKtheater mag niet de dupe worden van twee grootmachten die weigeren verantwoordelijkheid te nemen.”

Het LAKtheater heeft inmiddels een actiesite. Verontruste bezoekers tekenen continu protest aan bij de gemeente en het college van bestuur van de universiteit via email en brieven. De universiteit heeft echter te kennen gegeven niet onder de indruk te zijn van het protest uit de stad. De SP is daarentegen niet onder de indruk van de universiteit. “Verre van,” zegt De Bakker, “de houding van de universiteit is triest. Men wil geen academisch theater, want ze beschouwt het niet als haar kerntaak. Aan de andere kant betaalt de universiteit wel mee aan de RijnGouweLijn, die de Leidenaren nog niet eens willen. En wel voor miljoenen! Sinds wanneer is een sneltram dan wel een kerntaak van een universiteit?”

Cultuurwethouder De Haan heeft inmiddels de eerste gesprekken met het bestuur van de universiteit achter de rug. “Deze zijn niet eenvoudig,” zegt de wethouder, “maar de gesprekken gaan door.” Tot op heden hebben de gesprekken nergens toe geleid. Zelfs over de procedure kunnen universiteit en gemeente het niet met elkaar eens worden.

De ontstane situatie bevreemdt de SP. De Bakker: “De gemeente en de universiteit menen altijd zulke goede partners te zijn van elkaar en hebben een lange relatie. De burgemeester heeft korte lijnen met het bestuur van de universiteit. Hoe is het mogelijk dat er geen oplossing komt?” De SP heeft meerdere malen gevraagd naar de rol van burgemeester Lenferink, maar de wethouder blijft ontwijkend antwoorden. De burgemeester is binnen het college van B&W verantwoordelijk voor universiteitszaken.

Op 30 juni a.s. zal de commissie voor cultuur inhoudelijk praten over het LAKtheater.

Achtergrond

De Universiteit Leiden moet bezuinigen en stopt per september 2010 de financiële bijdrage aan het LAKtheater. Dat zal een tekort opleveren van 4 ton per jaar. De cursussen worden nog wel bekostigd door de universiteit. Daarnaast heeft het college van bestuur van de universiteit aangegeven dat, wanneer het LAKtheater elders financiering haalt, zij wel gebruik kan blijven maken van het pand.

De gemeenteraad bekrachtigde eerder de volgende stellingen in de cultuurnota: “In het LAK komen de ontwikkelingslijnen uit deze cultuurnota bijeen.” En het LAKtheater wordt genoemd als één van “de instellingen die bepalend zijn voor het gewenste profiel van cultureel Leiden.”

Het LAKtheater heeft haar standpunten verwoord in de notitie 'De ziel en de zaal'. Deze notitie is aangeboden door directeur Roland Helmer en op verzoek van de SP geagendeerd. In de notitie worden verschillende feiten en cijfers gepresenteerd.

Leiden geeft nu jaarlijks een programmasubsidie aan het LAK van ruim een 119.000 euro. Andere steden die een vergelijkbaar vlakke-vloer-theater hebben, zoals Eindhoven, Alkmaar, Haarlem, geven meer subsidie. Gemiddeld bedraagt een gemeentelijke subsidie 764.000 euro. (bron: Theater Analyse Systeem 2007). De bezettingsgraad van het LAK is hoog, ruim 80%, in tegenstelling tot het landelijk gemiddelde van 66%. 60% van de bezoekers komt uit Leiden en 30% uit de regio. Om die reden heeft de SP gepleit bij de wethouder om bij onze regiogemeenten te gaan praten. Hij heeft echter aangegeven er bij voorbaat geen vertrouwen in te hebben.

Zie ook hetlaktheatermoetblijven.nl
Meer informatie bij Eva de Bakker, edebakker@sp.nl of tel 06 14040592

U bent hier