h

Cultuur

De gemeente hecht te veel belang aan commercieel interessante cultuur. Veelzijdige en toegankelijke cultuur delft hierdoor het onderspit. Ateliers zijn onbetaalbaar, poppodia worden in hun voortbestaan bedreigd en subsidies voor kleinschalige podiumkunsten verdwijnen. De SP wil het tij keren, zodat Leiden weer kan bruisen!

20 juni 2008

Moeilijk besluit over Nobelcomplex

In de gemeenteraad is op 18 juni wederom over de muzieksector in Leiden gesproken. Het college is gekomen met een voorstel voor een sobere variant van een muziekcentrum in het Nobelcomplex, waar voorlopig alleen het LVC onderdak zal vinden. De raad heeft eerder gekozen voor een financieel kader van 6 ton per jaar. Dankzij vragen van de SP bleek dat een verruiming van het budget in de toekomst wel mogelijk is.

Lees verder
22 april 2008

“Onrechtmatig” handelen van wethouder bij Wachtgebouw

Het WachtgebouwWethouder Witteman heeft vorig jaar ten onrechte de huur opgezegd van filmgroep TIEM, de huurder was van het Wachtgebouw naast de Morspoort. De filmgroep heeft excuses en een verhuiskostenvergoeding gekregen van de gemeente. Dit blijkt na vragen van de SP over het Wachtgebouw. Rademaker (SP): “Uiteindelijk haalt de gemeente een financieel voordeel door maatschappelijke initiatieven de stad uit te jagen.”

Lees verder
17 april 2008

De Haan in zwaar weer door Rembrandtdagen

Op initiatief van de SP-fractie is er gedebatteerd in de raadscommissie voor cultuur over de gang van zaken rondom de subsidieverlening voor de Rembrandtdagen. Raadslid Eva de Bakker heeft cultuurwethouder De Haan (CDA) aangesproken op zijn verantwoordelijkheden en op het onvolledig informeren van de gemeenteraad. Volgens de SP bleef een ruiterlijke spijtbetuiging uit. “Helaas gaf de wethouder keer op keer iedereen de schuld en erkende slechts in een bijzin zijn eigen verantwoordelijkheid,” zegt De Bakker (SP). “De opstelling van de wethouder stelde teleur. Ik moest maar liefst 3 keer vragen of de wethouder wilde beloven nooit meer via de mail om goedkeuring te vragen voor een subsidieverlening binnen enkele uren! Het is onbegrijpelijk dat de wethouder dacht dat de raad zo’n procedure zou pikken.” De SP kreeg bijval van verschillende partijen, ook binnen de coalitie.
Jan-Jaap de Haan

Lees verder
4 maart 2008

Vragen Haagweg 4 werpen al vruchten af

Gisteren heeft de SP-raadsfractie schriftelijke vragen gesteld over de plannen bij het kunstcentrum Haagweg 4. Daarnaast hebben mensen van het kunstcentrum zélf alle gemeenteraadsleden op de hoogte gebracht van de plannen van het college van B&W, bijvoorbeeld om geen expositieruimte te creëren maar horeca en het feit dat zij dit uit de krant moesten vernemen. Inmiddels heeft de wethouder cultuur al excuses aangeboden, dus een eerste resultaat is al gehaald.

Lees verder
3 maart 2008

Haagweg 4 wordt verkwanseld door gemeente

De SP in Leiden maakt zich ernstige zorgen over de plannen van de gemeente met het kunstenaarscentrum Haagweg 4. De gemeente wil horeca en woningbouw realiseren in de Haagweg 4, waarover de SP meteen schriftelijke vragen heeft gesteld. “Ongelooflijk hoe dit college omgaat met kunst en cultuur,” aldus SP-raadslid Eva de Bakker, “Een uniek kunstenaarscentrum als de Haagweg 4 wordt verkwanseld voor louter economische belangen.” Bovendien vindt de SP het onbehoorlijk dat de gebruikers van de Haagweg deze veranderingen via een journalist hebben moeten vernemen.

Lees verder
18 januari 2008

SP wil permanente tentoonstelling van werk Jan Wolkers.

Jan WolkersDe SP Leiden heeft de nieuwe wethouder van cultuur Jan Jaap de Haan om meer informatie gevraagd over een museum voor Jan Wolkers in Leiden. SP-raadslid Eva de Bakker: “In de media verschenen berichten over een Wolkersmuseum in deze stad. Het was echter onduidelijk wat de plannen precies inhouden en wat het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders daarvoor wil doen.” Het is een wens van Wolkers zelf en zijn familie om in Leiden zijn werk permanent tentoon te stellen. Wethouder De Haan (CDA) heeft afgelopen dinsdag meer duidelijkheid gegeven. Volgens De Bakker kan het college zich actiever inzetten om zo’n museum in Leiden tot stand te laten komen. De SP wil met een voorstel komen om de gemeente aan te sporen om een permanente tentoonstelling mogelijk te maken.

Lees verder
11 januari 2008

Muziekpodium Q-bus succesvol heropend

Donderdagavond 10 januari is na een verbouwing het muziekpodium Q-bus van het Muziekhuis aan de Middelstegracht weer geopend. De Q-bus is geïsoleerd door een zogenaamde doos-in-doosconstructie, waardoor de geluidsisolatie sterk is verbeterd en de buurtbewoners er minder last van hebben. Aan deze isolatie is proces van jaren vooraf gegaan. SP-raadslid Eva de Bakker heeft zich in 2005 al sterk gemaakt voor isolatie en behoud van het poppodium. De Bakker: “Het is fantastisch dat de Q-bus nu weer open is en dat muzikanten er weer optreden! Dat is altijd de bedoeling geweest. Jarenlang heeft de politiek een andere kant opgekeken en zijn er acties nodig geweest om de isolatie te laten plaatsvinden en de pop- en wereldmuziek weer op de politieke agenda te zetten. Er waren ruim 200 bezoekers in de Q-bus gisteren, dat geeft aan dat de heropening hard nodig was!”
Q-bus

Lees verder
5 december 2007

RembrandtCultuurfestival kan doorgaan wegens vasthoudendheid

RemIn de raadsvergadering van 4 december 2007 is besloten dat er alsnog een voorstel komt vanuit het college van B&W om het RembrandtCultuurfestival te helpen in 2008. Eerder werd een verzoek hiertoe van SP-raadslid Eva de Bakker afgewezen. “Een meerderheid van de raadsleden wilde er toen niet over praten. Als het festival geen steun krijgt van de gemeente kan het niet doorgaan in 2008,” aldus Eva de Bakker. “Dat is mij verteld door de organisatie. Het is door de organisatie nu ook aan waarnemend wethouder Witteman gemeld en dat heeft resultaat gehad. Gelukkig wil een meerderheid nu wel praten over hulp aan dit initiatief uit de stad.” Witteman gaf in de raad aan in januari 2008 met een voorstel te komen.

Lees verder
20 november 2007

“RembrandtCultuurfestival zal stoppen, want Raad wil er niet over praten”

Rembrandt aan het werk.Het RembrandtCultuurfestival zal in 2008 niet plaatsvinden en wellicht helemaal verdwijnen, omdat raadsleden er niet over willen praten. Het festival heeft bij verschillende politieke partijen aangeklopt om hun plannen voor 2008 te bespreken en om de politiek om steun te vragen. De SP heeft daarop het initiatief genomen om het festival te bespreken in de raad. “Een ruime meerderheid van de commissie wil het nog niet eens agenderen, laat staan er een uitspraak over doen,” zegt raadslid Eva de Bakker. “Het bestuur van de stichting RembrandtCultuurfestival denkt aan stoppen en de meeste partijen kijken weg. Zo ga je niet om met een initiatief uit de stad, waar veel vrijwilligers aan mee doen.”

Lees verder
7 november 2007

Commissie verschuilt zich achter collegevorming bij Rembrandtfestival

Rembrandt CultuurfestivalSP-raadslid Eva de Bakker heeft dinsdagavond een lans gebroken om het Rembrandt Cultuurfestival 2008 te bespreken in de raadscommissie Onderwijs en Samenleving. De Stichting RembrandtCultuurfestival heeft duidelijkheid van de gemeente nodig om het festival in 2008 te kunnen organiseren. Er moeten fondsen en sponsoren worden geregeld en de vele vrijwilligers willen ook duidelijkheid. “Ik vind dat de gemeenteraad die duidelijkheid moet geven, zodat de mensen en organisatie weten waar ze aan toe zijn,” zegt Eva de Bakker. “Maar politieke partijen in de commissie willen er nog niet eens over praten. Zij verschuilen zich achter het nog te vormen college.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier