h

SP: ‘Cultuur moet je koesteren’

17 maart 2014

SP: ‘Cultuur moet je koesteren’

Met de campagne voor de raadsverkiezingen in volle gang wordt steeds duidelijker waar partijen wel en niet in willen investeren. ‘Kunst en cultuur zijn een pijler van onze maatschappij. Het is een afspiegeling van de bevolking, maar houdt ook een spiegel voor,’ zei Eva de Bakker, SP-raadslid, bij het Cultuurdebat in museum De Lakenhal. ‘Dat moet je koesteren en niet kapot bezuinigen.’

Uit verkiezingsprogramma’s en diverse debatten is op te maken dat veel partijen enorm willen snoeien in kunst en cultuur. Zo wil de PvdA flink bezuinigen op subsidies, in totaal 1,3 miljoen. De fractievoorzitter van de PvdA heeft aangegeven dat wanneer er gekozen moet worden tussen sport en cultuur, de PvdA kiest voor sport. ‘Het is echter een keus die de PvdA zichzelf oplegt,’ oordeelt De Bakker. ‘Je kan niet aan de ene kant zeggen dat musea en cultuureducatie voor kinderen belangrijk zijn, als je aan de andere kant de er geen geld instopt.’

De VVD gaat nog verder en wil 20%, dus ongeveer 8,5 miljoen euro wegsnijden in subsidies. Tegelijkertijd zegt die partij uitzonderingen op bepaalde terreinen, maar niet cultuur. ‘In de praktijk betekent het dat de bibliotheek, de muziekschool of de Leidse Schouwburg het financieel heel moeilijk zullen krijgen of dicht zullen moeten,’ stelt De Bakker. Op vragen van De Bakker moest de VVD toegeven dat het duurder worden van kaartjes voor bijvoorbeeld het zwembad een oplossing zou zijn.

De Bakker: “Aan een onverantwoorde kaalslag werkt de SP niet aan mee. Sport en cultuur moeten bereikbaar zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een kleine portemonnee. De zogenaamde spierballentaal van de VVD is kortzichtig en lost niets op. Het woord ‘subsidie’ is geen vies woord. We doen er heel goede dingen mee in onze stad, waar we met zijn allen trots op zijn.’

De afgelopen jaren heeft de SP successen bereikt op het gebied van kunst en cultuur. Zo is er niet op bezuinigd en zijn er subsidies beschikbaar voor culturele initiatieven in de wijken. De Vrijplaats heeft weer een plek en het Muziekhuis blijft open, om maar enkele voorbeelden te noemen. Meer kunt u lezen in het verkiezingsprogramma: /program/gr2014/hoofdstuk8.stm

Meer informatie bij Eva de Bakker: edebakker@sp.nl

U bent hier