h

Cultuur

De gemeente hecht te veel belang aan commercieel interessante cultuur. Veelzijdige en toegankelijke cultuur delft hierdoor het onderspit. Ateliers zijn onbetaalbaar, poppodia worden in hun voortbestaan bedreigd en subsidies voor kleinschalige podiumkunsten verdwijnen. De SP wil het tij keren, zodat Leiden weer kan bruisen!

24 juni 2007

Meerderheid voor Cultuurfonds!

Al bij de start van het huidige college is er een bedrag van 4 euroton apart gezet om extra te investeren in kunst en cultuur. Deze 4 ton komen in het nieuwe Cultuurfonds waaruit culturele initiatieven en projecten bekostigd kunnen worden. De criteria om in aanmerking te komen voor het Fonds zijn nog voorlopig. Er zal een cultureel kwartiermaker worden aangesteld om deze criteria verder aan te scherpen. Dit zal gebeuren door gesprekken met mensen uit het culturele veld. Zo zal de gemeente een cultuurconferentie organiseren zodat er goed van gedachte gewisseld kan worden. “Een fantastisch plan,” aldus Eva de Bakker (SP- raadslid), “Het is erg goed om kunstenaars, muzikanten en andere cultuurmakers bij dit proces te betrekken. Zij weten immers zelf het beste waar de stad en de cultuurwereld behoefte aan hebben. De gemeente geeft nu voorlopige criteria mee als een soort leidraad. Met de criteria zoals ze nu zijn beschreven is de SP tevreden.”

Lees verder
21 juni 2007

SP: gemeente, hoe staat het met het cultureel erfgoed?

De Leidse fractie van de SP vraagt wethouder Paul Jonas om na de zomer een presentatie te geven over de vorderingen rondom het cultureel erfgoed in Leiden. In 2005 is de gemeenteraad de Nota Cultureel Erfgoed Leiden aangenomen. SP raadslid Eva de Bakker: "De nota bevat veel plannen en voornemens en de SP wil weten hoe de stand van zaken is. De gemeente moet goed voor onze stad zorgen. Niet alleen voor wat we met het oog kunnen zien, maar ook wat in de grond zit."

Lees verder
31 mei 2007

Wethouder Jonas wil Nationaal Historisch Museum naar Leiden halen

Paul JonasWethouder Paul Jonas (SP) heeft minister Plasterk een brief geschreven, met het idee om in Leiden een projectbureau te organiseren, dat er voor moet zorgen dat op verschillende plekken in Nederland verschillende delen van het Nationaal Historisch Museum gehuisvest kunnen worden. Jonas schrijft dat het NHM een mobiel maatschappelijk initiatief moet zijn, en niet eerst en vooral een architectonisch wondertje in de een of andere specifieke gemeente. De brief is mede ondertekend door de directeuren van vijf grote musea van Leiden

Lees verder
18 mei 2007

Stand van zaken Haagweg 4

“De Haagweg 4 is een goed werkend initiatief van ateliers en kunstprojecten, dat al 14 jaar zonder subsidies van de gemeente draait. Nu moet er flink geïnvesteerd worden in de renovatie, want onze Leidse kunstenaars verdienen een fijne werkplek”, zegt raadslid Eva de Bakker. “Het is zaak dat de nieuwe 62 ateliers zo snel mogelijk tot stand komen, zonder verdere vertraging. Het is dus goed dat we nu tussentijds kijken hoe het ervoor staat.”
Haagweg 4
Haagweg 4

Lees verder
19 april 2007

Wethouder Jonas steekt hand in eigen boezem

Het ScheltemacomplexGisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de fractie van de VVD een interpellatiedebat aangevraagd met het college. Het onderwerp was onduidelijkheid over het financiëel tekort bij het Scheltemacomplex. SP-wethouder Paul Jonas heeft uitgelegd waarom er eerder geen cijfers bekend waren. Ook gaf hij toe een procedure over het hoofd te hebben gezien en stak daarmee dus ruiterlijk de hand in eigen boezem.

Lees verder
26 januari 2007

Groot Muziekcentrum weer een stap dichterbij

Het geplande wereld-en popmuziektempel in het gebouw de Nobel aan de Lange Scheistraat is weer een stap dichterbij realisatie gekomen. In november van het vorige jaar bleken de kosten in het allerslechtste geval behoorlijk groter te zijn dan aanvankelijk gedacht werd.

Lees verder
11 januari 2007

Bezoek aan gesloten Stadsgehoorzaal

Gisteravond heeft de raadscommissie Onderwijs en Samenleving, waar ook het onderwerp cultuur toe behoort, een werkbezoek gebracht aan de Stadsgehoorzaal. Namens de SP was raadslid Eva de Bakker aanwezig. De Stadsgehoorzaal is al enige tijd gesloten in afwachting van renovatie en uitbreiding. Deze renovatie is hard nodig, zoals directeur Petra Unger liet zien: afgekeurde keukens, kieren in de muren van de kantoren en te kleine en verpauperde vertrekken voor de werknemers en muzikanten die spelen in de Stadsgehoorzaal. Maar nu dan goed nieuws: het ziet er naar uit dat na 12 jaar wachten er binnenkort een begin gemaakt wordt met o.a. de renovatie.

Lees verder
19 december 2006

Rembrandtfestival verdient doorgang volgens SP

RembrandtfestivalDonderdagavond heeft de fractie van de Socialistische Partij aangekondigd het Rembrandtfestival te willen ondersteunen in 2007. SP-raadslid Eva de Bakker kondigde aan in de volgende gemeenteraadsvergadering met een motie te komen om te zorgen dat het Rembrandtjaar kan doorgaan. “Het Rembrandtfestival is een groot succes voor de stad. De organisatoren en de SP willen graag dat het een jaarlijks terugkerend festival wordt. Komend jaar is een overgangsjaar en dus willen wij dit festival eenmalig helpen,” aldus De Bakker.

Lees verder
6 november 2006

SP stelt vragen over kunstenaarsateliers

Werkt de nieuwe Picasso in Leiden?De fractie van de Socialistische Partij heeft vragen gesteld aan het College van B&W over ateliers voor kunstenaars in Leiden. De SP wil weten hoe het staat met hun aangenomen amendement over de verschillende wachtlijsten voor werkruimtes voor kunstenaars. “De SP wil graag weten hoe de stand van zaken is van de wachtlijsten en de ateliers in Leiden,” aldus raadslid Eva de Bakker. “We zijn inmiddels een jaar en gemeenteraads-verkiezingen verder, dus ik hoop spoedig antwoord te krijgen van het College.”

Lees verder
6 juni 2006

Muziek in Muziekhuis: het kan dus toch…

SP-wethouder Paul Jonas en de gebruikers van het Muziekhuis hebben een overeenstemming bereikt over het gebruik van het pand aan de Middelstegracht. Na consructief overleg tussen gemeente en LVP (Leidse Vereniging van Popmuzikanten) en Stichting Muziekhuis kan er na aanpassingen weer muziek geprogrammeerd worden in de Q-bus. Ook kan de LVP-bar weer fungeren als ontmoetingsruimte voor de LVP. “Geweldig dat na alle akties en gesprekken er nu toch een oplossing is gevonden,” aldus SP-raadslid Eva de Bakker. “Twee maanden na aantraden van onze wethouders is er oplossing gevonden. Ik heb altijd gezegd dat als de gemeente echt wíl, dat er een oplossing mogelijk was. Ik ben blij dat LVP en het Muziekhuis dit samen met de wethouder voor elkaar hebben gekregen, dat hebben ze verdiend!”
het muziekhuis

Lees verder

Pagina's

U bent hier