h

SP stelt vragen over kunstenaarsateliers

6 november 2006

SP stelt vragen over kunstenaarsateliers

Werkt de nieuwe Picasso in Leiden?De fractie van de Socialistische Partij heeft vragen gesteld aan het College van B&W over ateliers voor kunstenaars in Leiden. De SP wil weten hoe het staat met hun aangenomen amendement over de verschillende wachtlijsten voor werkruimtes voor kunstenaars. “De SP wil graag weten hoe de stand van zaken is van de wachtlijsten en de ateliers in Leiden,” aldus raadslid Eva de Bakker. “We zijn inmiddels een jaar en gemeenteraads-verkiezingen verder, dus ik hoop spoedig antwoord te krijgen van het College.”

“Voor de SP-fractie is het belangrijk inzicht te krijgen in het aantal atelierruimtes in Leiden en of daar al dan niet lange wachtlijsten voor bestaan.” Vervolgt De Bakker. “De afgelopen jaren is daar elke keer geen duidelijkheid over gegeven. Ik hoop nu dat snel duidelijk wordt gemaakt hoe de stand van zaken is, dat is vooral voor Leidse kunstenaars van belang. Zo schijnen er bijvoorbeeld lokalen aan de Garenmarkt leeg te staan, die door kunstenaars graag gebruikt willen worden.” De SP wil weten of dit klopt en of er kunstenaars kunnen werken.

Meer info bij eva.debakker@gmail.com

U bent hier