h

Vrijplaats

Al jaren zet de SP zich in voor het behoud van de sociaal-culturele Vrijplaats. Daarin zitten bijvoorbeeld De Fabel van de Illegaal, een ontmoetingsruimte en de Weggeefwinkel. Een lange strijd tussen de gemeente en de Vrijplaats resulteerde in dakloosheid. Dankzij de SP is er inmiddels een nieuw pand gevonden en is een legale Vrijplaats een feit! 
21 april 2009

Bar en Boos krijgt horecavergunning

Zaterdag was er in cultureel centrum Bar en Boos een feestje, want na 16 jaar een belangrijk element in de Leidse muziek-scene te zijn geweest, heeft de organisatie eindelijk een horecavergunning gekregen! De vrijwilligers van Bar en Boos hebben hard gewerkt om te zorgen dat aan alle regeltjes is voldaan, en iedereen was dan ook blij met de erkenning van hun harde werk in de vorm van de horecavergunning. Maar het feestje had een nare bijsmaak, want het coalitie van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks probeert nog steeds alle gebruikers van de Koppenhinksteeg, Bar en Boos incluis, daar weg te krijgen.

Lees verder
19 maart 2009

Alternatieve locaties voor de vrijplaats? Slikken of stikken

Vorige week wees een meerderheid in de gemeenteraad een voorstel van de Vrijplaats Koppenhinksteeg, om het complex zelf te renoveren, samengevat in een motie van de SP, van de hand. Deze week hebben GroenLinks en PvdA een motie ingebracht om voor drie Vrijplaatsorganisaties een andere locatie te vinden. Tot verbazing van de coalitie (PvdA, CDA, VVD , GroenLinks) kwam de SP daarop met 4 wijzigingsvoorstellen. “We wilden de vinger op de vele zere plekken leggen, want de motie van de coalitie is gewoon een dreigement: het is slikken of stikken," aldus Louk Rademaker (SP).

Lees verder
15 maart 2009

Raad laat Vrijplaats weer vallen

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad gediscussieerd over een voorstel (motie) van de SP, mede ondertekend door Stadspartij Leiden Ontzet, Leefbaar Leiden en D66 om de Vrijplaats Koppenhinksteeg 2 maanden de tijd te geven. Bovendien zou het college in de tussentijd geen onomkeerbare stappen mogen nemen. Het college wil namelijk het complex zo snel mogelijk verkopen aan een hoogste bieder. De SP vroeg daarnaast het college met de Vrijplaats te spreken over hun nieuwe voorstel. Het college weigerde en de motie werd verworpen door PvdA, GroenLinks, VVD,CDA en ChristenUnie. “Dat is de zoveelste keer dat vroegere voorstanders van de Vrijplaats hen nu laten vallen en dat allemaal vanwege coalitiebelangen,” aldus raadslid Eva de Bakker.

Lees verder
8 maart 2009

Dinsdag 10 maart manifestatie Vrijplaats Koppenhinksteeg

Na jarenlang juridisch getouwtrek is de strijd van de gebruikers voor legalisering van Vrijplaats Koppenhinksteeg in een kritieke fase gekomen. De gemeente Leiden is namelijk dit voorjaar al van plan de Vrijplaats-panden te verkopen aan een projectontwikkelaar. Organisaties als de Fabel van de Illegaal, de Linkse Kerk, de Weggeefwinkel en Bar en Boos komen hierdoor op straat te staan. Steun hun strijd voor behoud van de Vrijplaats, en kom aanstaande dinsdagavond (19:00) naar een manifestatie op het Stadhuisplein in Leiden, die door de organisaties van de vrijplaats wordt georganiseerd.

Lees verder
13 januari 2009

Wat college doet bij Bar & Boos is bar en boos

Op 16 december 2008 heeft het college antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de SP-fractie over de beoordeling van het (bedrijfs)plan van aanpak van Cultureel Centrum Bar & Boos. Uit de antwoorden en informatie, die bij de SP in bezit is gekomen, blijkt dat het college zichzelf tegenspreekt, stukken achterhoudt en de raad verkeerd informeert. Reden voor raadslid Eva de Bakker om wederom kritische vragen te stellen.

Lees verder
10 januari 2009

College geeft verkeerde voorstelling van zaken bij renovatiekosten van Vrijplaats Koppenhinksteeg

In het voorjaar van 2008 besloot het Leidse gemeentebestuur de legalisering van de Vrijplaats Koppenhinksteeg te stoppen vanwege een financieel tekort van 3 ton. Uit informatie die de SP in handen heeft blijkt echter dat de begroting van de renovatie van de Vrijplaats op een verkeerde voorstelling van zaken berust. “Er worden kosten van twee panden doorberekend die niet tot de Vrijplaats behoren,” zegt Eva de Bakker, SP-raadslid. Bovendien heeft het college het kostenoverzicht niet openbaar willen maken ten tijde van de debatten. De Bakker: “Deze fouten zouden reden moeten zijn voor het college om het stopzetten van de legalisering te heroverwegen.”
Protest in 2008 tegen het stoppen van de legalisering.

Lees verder
2 november 2008

College lapt regels aan de laars om zin door te drijven bij Bar en Boos

“Het College gaat tegen de eigen afspraken en regels in om haar zin door te drijven,” zegt SP-raadslid Eva de Bakker. Aanleiding is de beoordeling van het bedrijfsplan van Bar & Boos, wat mede aanleiding was voor het College om de legalisering van dit pand aan de Koppenhinksteeg te staken. Over die beoordeling was bij de gemeente een verzoek binnengekomen op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur. Uit de stukken die het college heeft verstrekt blijken de beweringen van de SP. De Bakker: “Het college heeft een andere procedure gevolgd dan was afgesproken. Bovendien is er onvoldoende wederhoor toegepast, wat het afkeuren van het bedrijfsplan zeer dubieus maakt.” De SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld. U vindt ze hier.

Lees verder
23 oktober 2008

Verkoop Vrijplaats Koppenhinksteeg: oneerlijk en ontransparant

De Leidse SP heeft vragen gesteld over het besluit van het College van B en W om de panden aan de Koppenhinksteeg onderhands te verkopen. Dat wil zeggen dat de gemeente mensen benadert met de vraag of zij de panden willen kopen. Raadslid Eva de Bakker (SP) wil onder meer weten waarom het college de panden op die manier wil verkopen en aan wie.
koppenhinksteeg moet blijven!

Lees verder
31 mei 2008

College erkent recht op horeca van Vrijplaats

Gisteren heeft het college van Burgemeester en Wethouders moeten erkennen dat de horeca in de Vrijplaats Koppenhinksteeg rechtmatig is. De Linkse Kerk en Bar en Boos mogen drankjes blijven schenken, omdat bewezen is dat er sprake is van ondersteunende horeca, zoals dat bijvoorbeeld in sportkantines ook gebeurt. Het is een flinke tegenvaller voor het college omdat zij en de wijkvereniging al geruime tijd beweren dat horeca er niet mag, en men er tegen wilde optreden. Dat gaat nu niet gebeuren.

Lees verder
28 mei 2008

Coalitie blokkeert bespreking Koppenhinksteeg

Gisteravond hebben D66 en SP tijdens de raadsvergadering het verzoek ingediend om het onderwerp Vrijplaats Koppenhinksteeg aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen. Dit verzoek werd op grove wijze afgewezen door de coalitie. “Het is een beschamende vertoning,” zegt Eva de Bakker, raadslid voor de SP. “Wanneer partijen het debat op dergelijke wijze uit de weg gaan, belooft dat meestal niet veel goeds.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier