h

College geeft verkeerde voorstelling van zaken bij renovatiekosten van Vrijplaats Koppenhinksteeg

10 januari 2009

College geeft verkeerde voorstelling van zaken bij renovatiekosten van Vrijplaats Koppenhinksteeg

In het voorjaar van 2008 besloot het Leidse gemeentebestuur de legalisering van de Vrijplaats Koppenhinksteeg te stoppen vanwege een financieel tekort van 3 ton. Uit informatie die de SP in handen heeft blijkt echter dat de begroting van de renovatie van de Vrijplaats op een verkeerde voorstelling van zaken berust. “Er worden kosten van twee panden doorberekend die niet tot de Vrijplaats behoren,” zegt Eva de Bakker, SP-raadslid. Bovendien heeft het college het kostenoverzicht niet openbaar willen maken ten tijde van de debatten. De Bakker: “Deze fouten zouden reden moeten zijn voor het college om het stopzetten van de legalisering te heroverwegen.”
Protest in 2008 tegen het stoppen van de legalisering.

Uit een kostenberekening van prijspeil 2005 blijkt dat de bouwkundige werkzaamheden aan de buitenkant van de panden Koppenhinksteeg 6 en Hooglandse Kerkgracht 4A worden mee gerekend in het totaal van de renovatiekosten van de Vrijplaats. Dit betreft echter de drukkerij Nautilus en een bovenverdieping die nu gebruikt wordt door de zorginstelling Cardea. Zij behoren niet bij de Vrijplaats en de SP is dan ook van mening dat die kosten niet moeten drukken op de kosten van de legalisering van de Vrijplaats.

“Het verbreken van de afspraken over de legalisering was - op zijn zachts gezegd - al niet netjes,”zegt De Bakker, “Maar om er dan achter te komen dat de berekeningen gestoeld zijn op een verkeerde voorstelling van zaken maakt het nog erger. Het college zou er goed aan doen tot inkeer te komen en de legalisering door te laten gaan, zoals in 2007 al was beloofd.”

De SP heeft bovendien kritiek op het feit dat het college deze stukken niet in de openbaarheid heeft willen brengen toen zij de gemeenteraad inlichtte over het stopzetten van de legalisering in het voorjaar van 2008. De renovatiebegroting kon toen geen deel uit maken van het debat, hoewel de kosten een belangrijk punt waren. Ook zijn de twee panden niet genoemd in de brief van het college van 25 maart 2008, waarin zij het voornemen uitte de legalisering te stoppen.

Het kostenoverzicht van de renovatie is openbaar geworden door een verzoek op de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) door de Stichting Ontmoetingsruimte De Linkse Kerk. De Bakker: “Het college lijkt er alles aan te doen om stukken achter te houden. Dit stuk is meerdere malen opgevraagd door vrijwilligers van de Vrijplaats, omdat de gemeente aanvankelijk beweerde dat het niet te vinden was. Pas eind december 2008 is het uiteindelijk ‘gevonden’. Het is triest te zien hoe dit gemeentebestuur omgaat met haar maatschappelijk betrokken inwoners.”

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. De Bakker vraagt onder andere of het college bewust de begroting van de renovatiekosten heeft achtergehouden om zo de legalisering te kunnen dwarsbomen.

Meer informatie: Eva de Bakker, tel 06 14040592, edebakker@sp.nl
Download hier de schriftelijke vragen.

U bent hier