h

Raad van State keurt streekplan OVP goed, procedure bestemmingsplan loopt nog

26 april 2006

Raad van State keurt streekplan OVP goed, procedure bestemmingsplan loopt nog

Vandaag heeft de Raad van State het provinciale Streekplan voor de Oostvlietpolder goedgekeurd. Daarmee is het bedrijventerrein nog lang niet zeker, aangezien de Vrienden van de Oostvlietpolder nog twee procedures hebben lopen. SP-raadslid Louk Rademaker: "De toekomst van de polder hangt af van de rechtzaak over het bestemmingsplan. Ik heb nog steeds vertrouwen dat de Oostvlietpolder groen blijft."
Lente in de Oostvlietpolder.

Nadat de Raad van State de zogenaamde rode contour in de Oostvlietpolder in het streekplan Zuid-Holland West in juli 2004 had vernietigd, heeft de provincie een herziening van dit deel van het streekplan gemaakt. De Raad van State heeft nu beslist dat deze herziening in stand kan blijven.

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) vindt het jammer dat de Raad van State onze grote bezwaren tegen de herziene contour en de manier waarop die tot stand is gekomen niet heeft toegewezen. Secretaris Hans Pieters: "Toch zien wij in de uitspraak voldoende aanknopingspunten om te blijven vertrouwen op een positieve uitslag in de twee nog lopende procedures: De procedure tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie Zuid-Holland inzake het bestemmingsplan Oostvlietpolder van de gemeente Leiden en de procedure tegen het verlenen van een ontheffing van de Flora en Faunawet door het ministerie van LNV."

Grutto's in de Oostvlietpolder.

Hans Pieters: "Ons vertrouwen in een goede afloop van de procedure met betrekking tot het bestemmingsplan Oostvlietpolder is vooral gebaseerd op het feit dat de Raad van State de behandeling van een aantal van onze bezwaren heeft doorgeschoven naar de behandeling van het bestemmingsplan Oostvlietpolder. Het betreft hier vooral onze bezwaren tegen het gebrekkige onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden, de gevolgen van de aanleg van een bedrijventerrein voor de luchtkwaliteit en de aantasting van de cultuurhistorische waarde van de Vlietweg. Over de problemen die het bedrijventerrein veroorzaakt voor het verkeer op onder meer de Europaweg, één van de redenen om het vorige bestemmingsplan af te keuren, wordt in deze zaak door de Raad van State in het geheel niet ingegaan."

Website Vrienden van Oostvlietpolder
Secretaris Hans Pieters, (071) 7850697, vereniging@vriendenoostvlietpolder.nl
SP-raadslid Louk Rademaker, 06-25563389, lrademaker@tomaatnet.nl

U bent hier