h

Hoe zit het met de belastingen in de begroting?

9 november 2006

Hoe zit het met de belastingen in de begroting?

2 ballenDe belastingen worden met de nieuwe begroting hoger dan in 2006, en ze worden ook anders. De belastingen blijven wel aanzienlijk lager dan in 2005. Hieronder een verdere uitleg en een overzicht van de tarieven.

Door het rijk is per 1 januari het "gebruikersdeel van de onroerendzaakbelasting (OZB)" afgeschaft. Dit was een belasting, gebaseerd op de waarde van het huis van de gebruiker. Deze belasting was dus indirect afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de belastingbetaler. Hij gold voor zowel huurders van woningen, als voor eigenaars die in hun eigen huis woonden. Nu dat is afgeschaft, moet er iets voor in de plaats komen.

Uiteraard wil het linkse college het principe van "de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten" zo veel mogelijk in takt laten. Nu de OZB-gebruikers is afgeschaft, en de OZB-eigenaren is verminderd, moest daar een nieuwe oplossing voor gevonden worden. De oplossing die dit college heeft gevonden is een nieuwe belastingmix, tussen rioolrecht en afvalstoffenheffing.

Eigenaren van huizen gaan rioolrecht betalen, als vergoeding voor hun aansluiting. Dit rioolrecht wordt weer afhankelijk van de zogenaamde WOZ-waarde van het huis, net als de OZB. De afvalstoffenheffing geldt voor gebruikers van huizen, en wordt berekend naar het aantal bewoners. Er zijn tarieven voor 1-persoons, 2-persoons, en 3-of-meer-persoons-huishoudens.

Allemaal muy complicado, maar waar komt het nu op neer? Hieronder een tabel met een paar verschillende voorbeelden, voor de jaren 2005, 2006 en 2007

Waarde woning koop
200520062007
150.000,-518,-333,-451,-
198.000,-684,-417,-555,-
300.000,-1036,-597,-775,-Waarde woning huur
200520062007
150.000,-259,-69,-127,-
198.000,-341,-69,-127,-
300.000,-517,-69,-127,-


Opvallend is ten eerste dat de belastingen in (verkiezingsjaar) 2006 extreem laag waren. Het toenmalige college koos er in 2006 voor om een aantal rekeningen en een belastingverhoging van 4.1 miljoen euro vooruit te schuiven, en van Leiden dat jaar de stad met de allerlaagste woonlasten van Nederland te maken.

Verder valt op dat in 2007 het verschil in belastingdruk tussen de sterkste schouders en de minst sterke kleiner is dan in 2005. De SP betreurt dat, maar meer zat er niet in.

Ten slotte valt op dat de belastingen in 2007 voor iedereen lager zijn dan in 2005.

Hieronder nog een link naar een artikel van het COELO, het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van Lagere Overheden, over het afschaffen van de OZB. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) had ook belangrijke bezwaren tegen het afschaffen van de OZB.

Lees hier meer van het instituut COELO van de RUG over dit onderwerp

U bent hier