h

Legalisering Koppenhinksteeg

30 november 2006

Legalisering Koppenhinksteeg

Maandag 27 november was er in de raadszaal een presentatie over verleden, heden en toekomst van de vrijplaats aan de Koppenhinksteeg (o.a. Eurodusnie en de weggeefwinkel), onder leiding van wethouder Marc Witteman. Het was een informatie-avond voor de betrokken buurtbewoners en de verschillende gebruikers van de vrijplaats.
raadszaal
er waren veel geïnteresserden naar de raadszaal gekomen

Wethouder Witteman gaf een uitgebreide uitleg van het hele dossier, en van de dilemma’s die de gemeente daarbij tegenkomt. Aan het eind van de avond kreeg de wethouder van de nog aanwezige buurtbewoners applaus voor het duidelijke en open verhaal dat hij had gehouden, maar helaas was de buurtvereniging toen al vertrokken.

wethouder Marc Witteman
wethouder Marc Witteman

Verleden

Er zijn al een jaar of dertig allerlei activiteiten in de gekraakte panden aan de Koppenhinksteeg, o.a. een veganistisch eetcafé, hulp voor vluchtelingen, een laagdrempelige vechtsportschool, een zaal voor bandoptredens en een weggeefwinkel. In juni 2005 dreigde daar verandering in te komen, toen het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad werd vastgesteld. Partijen in het voormalige college van B&W zoals de VVD wilden liever appartementen en winkels op die plek, dan een vrijplaats, waar mensen op vrijwillige basis en op eigen wijze een bijdrage leveren aan onze maatschappij. Onder druk van de publieke opinie en vooral de inspraak van de gebruikers van de panden in de Koppenhinksteeg zélf veranderde toenmalig PvdA-wethouder Hillebrand gelukkig nog op het laatste moment van gedachte. Er werd toen besloten dat de vrijplaats gelegaliseerd zou worden, en dat het bestemmingsplan zou worden aangepast om de activiteiten mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is echter op een vrij slordige manier aangepast, waardoor een gedeelte van de eetcafé-activiteiten wel, en een gedeelte niet een horecabestemming had. Ook na de verbouwing van deze zomer bleef dat het geval. De ruimte waar bands kunnen optreden met bar ‘Bar en Boos” heeft helemaal geen horecabestemming.

Heden

Inmiddels is de communicatie tussen de verschillende gebruikers van de panden en de gemeente verbeterd. Daarnaast is er nu een para-commerciële horecavergunning aangevraagd, en het pand voldoet bijna aan alle eisen. Op dit moment mogen er maximaal 50 mensen tegelijk gebruik maken van eetcafé De Linkse Kerk.

Woningcorporatie Ons Doel is gevraagd om het pand in beheer te nemen. Er zijn nu onderhandelingen aan de gang met de gebruikers van de vrijplaats over de huur en dergelijke.

Toekomst

De gemeente gaat er zorg voor dragen dat het bestemmingsplan in overeenstemming komt met het al 30 jaar bestaande gebruik van de panden aan de Koppenhinksteeg. De SP is daar uiteraard erg blij mee. Ons Doel zal waarschijnlijk eind 2007 beginnen met het opknappen van de panden. Er moet nog een oplossing gevonden worden voor drukkerij Nautilus. Aan hen is in het verleden de toezegging gedaan dat zij uit konden breiden in het pand van Bar en Boos. Bar en Boos zou echter ook gelegaliseerd worden, dus dat kan niet allebei tegelijk. Daarover later ongetwijfeld meer.

Meer informatie: raadslid Eva de Bakker, eva.debakker@gmail.com

U bent hier