h

Referendum winkelsluitingstijden

27 november 2006

Referendum winkelsluitingstijden

bonus, malus.....Donderdag 23 november was er een raadsvergadering, speciaal over het onderwerp winkelsluitingstijden. Er moest besloten worden of er een referendum zou komen, waarbij de Leidenaren hun mening zouden kunnen geven over of het toeristisch gebied en het bijbehorende aantal vrije koopzondagen uitgebreid zou moeten worden van het centrum naar de buitenwijken.

De SP is tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen, net zoals de overgrote meerderheid van de Leidse winkeliers. Het referendum is aangezwengeld door drie supermarkten in de Merenwijk en Zuidwest. Onlangs bleek bij een bijeenkomst in de waag van alle winkeliers in het centrum, dat in de binnenstad dezelfde tegenstelling bestaat: kleine, Leidse winkeliers willen liever een beperking van het aantal koopzondagen tot 12 plus de feestdagen, de grote landelijke winkelketens willen liever elke zondag open blijven. Dat die tegenstelling bestaat is niet zo vreemd, want kleine winkeliers gaan vaak kapot aan uitbreiding van het aantal koopzondagen, en dat is weer goed voor de grote winkeliers, die dan minder concurrentie hebben. Voor kleine winkeliers wegen de extra kosten voor een extra dag open zwaarder dan voor een grote. Omdat de omzet grosso modo niet groeit, maar alleen verspreid wordt over meer dagen, betekent uitbreiding vaak slecht nieuws voor de kleine winkelier.

SP wil dialoog

De SP vindt bovendien dat consumenten niet moeten beslissen wat winkeliers moeten doen, vooral niet als dat slecht kan zijn voor diezelfde winkeliers. Ook het Centrummanagement (de winkeliersvereniging van de binnenstad) vond dat, en zij hadden een brief aan alle politieke partijen gestuurd, met het verzoek het referendum uit te stellen, om de winkeliers en de wethouder de gelegenheid te geven zelf een oplossing te vinden voor de scheve verhouding tussen binnenstad en buitenwijken. Helaas bleken de drie grootgrutters die het referendumverzoek hebben ingediend, en de VVD en D66 die dat verzoek steunden, niet van plan om te proberen door overleg tot een oplossing te komen. De SP had een motie en een amendement gemaakt om het referendum uit te stellen en een overleg te starten, maar toen bleek dat de initiatiefnemers dat niet wilden, hebben we die teruggetrokken.

referendum goedgekeurd door de raad

Uiteindelijk moest er dus gestemd worden over of het verzoek voor een raadgevend referendum gehonoreerd moest worden. Hoewel in het college-akkoord is afgesproken dat het aantal koopzondagen buiten het centrum niet zou worden uitgebreid, stemden alleen de SP en de CU tegen het referendum. De PvdA zag zich gedwongen door haar ALV om vóór het referendum te stemmen. GroenLinks bleek andere dingen dan het college-akkoord belangrijker te vinden, en stemde ook voor. Het referendumverzoek is dus aangenomen door de raad.

oppositie vóór referendum

De oppositiepartijen waren allemaal voor een referendum. Het CDA kondigde wel al aan de uitslag van dat referendum te negeren, althans als dat vóór uitbreiding van het aantal koopzondagen zou uitpakken. De VVD (nooit een voorstander van referenda) hield een warm pleidooi voor het vooral niet negeren van een referendumverzoek met 2200 handtekeningen, maar voegde daar fijntjes aan toe dat als het aantal koopzondagen uitgebreid kon worden zonder dat er een referendum gehouden zou worden (met ook een mogelijk ‘nee’ als uitkomst), dat dat wat hen betreft de voorkeur zou verdienen. De SP vroeg de liberale partijen VVD en D66 herhaaldelijk naar waarom zij de belangen van de Leidse ondernemers niet serieus wilden nemen, maar daar kwam weinig antwoord op. D66 draaide erom heen, en de VVD zag het niet als een probleem.

Het CDA verhitte de gemoederen nog even, door een amendement in te dienen dat het voorstel om de koopzondagen buiten het centrum uit te breiden, veranderde in een voorstel om het aantal koopzondagen in het centrum te beperken. Als dat aangenomen zou zijn, zou de referendumvraag anders worden, waarschijnlijk zou het referendum dan gaan over of de koopzondagen in de HELE stad beperkt zouden moeten worden tot 12 plus de feestdagen, of dat de winkels overal 7 dagen per week open zouden mogen. Dat amendement haalde het ondanks steun van de SP en de CU echter niet.

Meer informatie: fractievoorzitter Antoine Theeuwen, antoine.theeuwen@gmail.com

U bent hier