h

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

23 november 2006

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

In verband met de a.s. Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007 zullen in alle SP afdelingen het provinciale verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst worden besproken. Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor een Algemene Leden Vergadering op: Woensdag 29 november van 20.00 – 22.30 uur in de Speer.

Op deze bijeenkomst zullen naast de inhoudelijke bespreking ook de leden gekozen worden die namens de afdeling Leiden afgevaardigd worden naar de regioconferentie op donderdag 14 december a.s. in Rotterdam waarop de definitieve vaststelling plaatsvindt van programma en kieslijst. U kunt zich aanmelden bij de voorzitter als u namens de afdeling Leiden hieraan deel wilt nemen: erwintak@tomaatnet.nl, of 071-5145742. Dit kan overigens ook nog op de ALV zelf.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en welkom

2. Bespreking Concept Verkiezingsprogramma SP Provinciale Staten Zuid-Holland 2007

3. Bespreking Concept Kandidatenlijst SP Provinciale Staten Zuid-Holland 2007

4. Verkiezing afgevaardigden SP Leiden voor regioconferentie

5. Einde

Het concept verkiezingsprogramma en de concept kandidatenlijst zijn vanaf zaterdag 25 november beschikbaar.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de voorzitter:
Erwin Tak: erwintak@tomaatnet.nl, of 071-5145742
of de organisatiesecretaris: Martine Mergler: mmergler@tomaatnet.nl

U bent hier