h

Verslag bijeenkomst Holland Rijnland 16 november

20 november 2006

Verslag bijeenkomst Holland Rijnland 16 november

logo Holland RijnlandHolland Rijnland is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten in de regio. Samen hebben ze grote infrastructurele plannen. Donderdag 16 november was een bijeenkomst voor raadsleden over deze plannen. De belangrijke besluiten die Holland Rijnland neemt zijn weinig bekend bij de Leidse burger. De Leidse SP zal zich er zo veel mogelijk tegenaan bemoeien en informatie geven op onze website. Check ook de website van Holland Rijnland, die biedt veel informatie.

HR
een zaal vol raadsleden luistert naar burgemeester Lenferink, die de bijeenkomst voorzat

Het plan is om met de 12 gemeenten een investeringsfonds op te richten, waaruit een 5-tal grote projecten voor de regio betaald moeten worden. Het idee erachter is dat als de regio samenwerkt en ook geld op tafel legt, provincie en vooral het rijk eerder geneigd zijn om mee te betalen. Het gaat om een bedrag van 142 miljoen euro, waarvan Leiden in de loop van 15 jaar 46 miljoen euro voor haar rekening neemt. De verdeelsleutel is opgesteld aan de hand van het aantal inwoners, de geplande nieuwbouw en de hoeveelheid nieuwe kantoorruimte die de verschillende gemeenten willen gaan realiseren. Voor Leiden is dat 118.563 inwoners, 5831 nieuwe woningen en 109.000 vierkante meter nieuwe kantoorruimte in 15 jaar. De infrastructurele projecten zijn bedoeld om de regio bereikbaar en leefbaarder te maken met het oog op de grote hoeveelheid nieuwe huizen die gepland zijn. Het is de bedoeling dat de provincie nog eens het dubbele van het door de regio opgebrachte bedrag bijlegt, en het Rijk maarliefst 600 tot 1200 miljoen euro. Het bedrag dat Leiden moet ophoesten is al verwerkt in de begroting die kortgeleden is goedgekeurd.

Het gaat om de volgende 5 projecten:

  • de Rijnlandroute, van A4 naar A44 langs de nieuwe wijk op voormalig vliegveld Valkenburg,
  • de RGL-west,
  • een weg tussen de N205 en de A44 (in het noorden van de regio),
  • het zgn. Offensief van Teylingen en herstructurering bollenstreek,
  • groen- en blauwstructuur van het groene hart.

Rijnlandroute, RGL-West en As Leiden-Katwijk

De zgn. “As Leiden Katwijk” speelt hierin een belangrijke rol. Tussen Katwijk en Leiden is een flinke hoeveelheid woningbouw gepland, met name op vliegveld Valkenburg. Er werd beweerd dat dit bewust is gedaan, zodat het groene hart groen kan blijven, maar dat is iets wat zich volgens de SP niet goed laat rijmen met de onwikkelingen in de Oude Rijnzone, rondom de RGL-Oost. De gemeente Katwijk is de trekker van dit project.
De nieuwbouwwijk moet ook bereikbaar zijn met de auto en het openbaar vervoer. Nu gaat het autoverkeer nog voor een groot deel via de Churchillaan. De Rijnlandroute en de RGL-West zijn daarvoor bedoeld. De Rijnlandroute dient er ook voor om de bollenstreek te bereikbaar te houden. De RGL-West is ook bedoeld om het succesvolle bio-science-park van Leiden te bedienen. Voor de RGL-West zijn nog geen plannen van het Rijk om mee te betalen.

Rijnlandroute
varianten van de Rijnlandroute RGL-West
varianten van de RGL-west

De Rijnlandroute is waarschijnlijk het eerste project dat gerealiseerd gaat worden. Het rijk is er enthousiast over, mede omdat ze goed geld gaan verdienen aan de nieuwe wijk Valkenburg, omdat zij de grondeigenaar zijn daar. Er zijn verschillende varianten mogelijk van de Rijnlandroute, en die hebben bijna allemaal wel flinke nadelen. Eén variant gaat dwars door Voorschoten, en andere gaat met een brug dwars over het Valkenburgse meer heen. De variant die het minst belastend is voor de omgeving volgt de route van de Korte Vliet, en is bijna helemaal ondertunneld. Dit is tevens de duurste variant.

Offensief van Teylingen, groenstructuur en Greenport bollenstreek

Er zijn plannen om de bollenstreek opnieuw in te richten, zodat zowel bedrijvigheid (w.o. glastuinbouw), samengevat als de “Greenport”, als toerisme beter samen kunnen gaan. Er gaat ook geïnvesteerd worden in vooral de randen van het groene hart, met de bedoeling die leuker en bereikbaarder te maken voor stedelingen. De bedragen die hierin omgaan zijn wel een stuk kleiner dan die voor de infrastructurele projecten.

N205-A44

Dit project wordt het laatste gerealiseerd. Het is niet bepaald 100% zeker dat het doorgaat, want eerdere plannen voor eenzelfde weg zijn gestrand op allerlei complicaties.

Het vervolg

Het regionale investeringsfonds komt in Leiden op 7 december meningsvormend in de raad. Als alle gemeenten akkoord gaan, worden er in 2007 overeenkomsten getekend. Op 1 januari 2008 wordt dan de eerst bijdrage van de gemeenten gestort. De projecten lopen van 2008 tot 2020. Als het fonds opgericht wordt, is het eerste dat moeten gebeuren het bepalen van de variant van de Rijnlandroute. Voor Leiden heeft dit mogelijk grote gevolgen voor de Stevenshof en Leiden Zuidwest, en ook voor de gemeente Voorschoten.

Voor een schat aan informatie, zie www.hollandrijnland.net

U bent hier