h

Wat deed de SP bij de begroting (deel 2)

6 november 2006

Wat deed de SP bij de begroting (deel 2)

Na de algemene beschouwingen op dinsdag 31 oktober, werd op donderdag 2 november de begroting inhoudelijk besproken op het gebied van Ruimte en Bereikbaarheid. Terwijl het op het woningbouwgebied nog afwachten was, bleek het linkse verkeersbeleid stevig uit de startblokken te komen. Een achtergrondverhaal…

R&B..
de commissie ruimte en bereikbaarheid in vergadering

Woningbouw

De SP vindt dat het huidige woningbouwbeleid nog socialer mag, met meer aandacht voor jonge gezinnen en starters. Maar binnen enkele maanden zal de Leidse Woonvisie, die het beleid uitzet, tegen het licht worden gehouden door het nieuwe college. Dan pas worden er stevige linkse besluiten genomen voor de volkshuisvesting
Opmerkelijk was dat de VVD zich ook sterk maakt voor méér sociale woningbouw: Zij willen overgebleven welzijnsgeld uitgeven aan volledige toegankelijke woningen. Het CDA toonde zich daarentegen goed rechts door te stellen dat er vooral niet meer sociale woningbouw gebouwd moest worden.
Het totale programma van bouwprojecten, samengevat in het zogenaamde PRIL, wordt nu door het college opnieuw bekeken. Door de wilde planzucht van het vorige college ontstaan er op de lange termijn miljoenentekorten. Die puinhopen zullen door het linkse college opgeruimd worden.
Wethouder Marc Witteman had wel wat goed nieuws te brengen. Zo heeft hij hulp ingeschakeld van “aanjaagteams” die de nieuwbouwplannen zullen versnellen. Ook legde hij de nadruk op de slechte nieuwbouwprestaties van de regio: “Holland Rijnland doet het het slechtst van alle regio’s.” Op vliegveld Valkenburg komt, als het aan Leiden ligt, gewoon 30% sociaal.

Bereikbaarheid

Maximaal inzetten op de fiets en het openbaar vervoer! Onder dat devies komt de gemeente Leiden de komende jaren met miljoenen investeringen in fietsparkeerplaatsen, veilige kruispunten. Gratis openbaar vervoer is vooral nog afhankelijk van de RijnGouweLijn: Als die er niet komt is gratis openbaar vervoer voor doelgroepen binnen handbereik. Daarnaast wordt geld uitgetrokken om bushaltes rolstoelvriendelijk te maken.
Parkeren voor de auto wordt ook steeds beter geregeld. Met een beter parkeersysteem en minder blik op straat. De binnenstad wordt tegelijkertijd autoluw gemaakt, door bijvoorbeeld doorgaand verkeer op de Langebrug tegen te gaan.
Wethouder John Steegh kon zelfs aankondigen dat waarschijnlijk het Haagweg parkeerterrein kan blijven bestaan. Wat de SP betreft is de paragraaf Bereikbaarheid in de begroting dus een mooi succesverhaal!

Meer info: raadsleden Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl (stedelijke ontwikkeling), en Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com (bereikbaarheid)

U bent hier