h

Jaarlijkse optocht amnesty international

4 december 2006

Jaarlijkse optocht amnesty international

Op 10 december, internationaal de “Dag voor de Mensenrechten”, organiseert Amnesty International afdeling Leiden een fakkeloptocht. Eenieder die zich solidair voelt met de doelen van Amnesty is van harte uitgenodigd mee te lopen. Vanaf 16.45 uur wordt er verzameld op het plein aan de Vrouwenkerksteeg (bij het Kijkhuis), waar de tocht om 17.00 uur begint. De fakkeloptocht loopt ten einde rond 17.45 uur.

De acties op 10 december zullen tevens de aftrap betekenen van de Campagne tegen Discriminatie in Europa (m.n. 3 cases: Roma-kinderen in Slovenië die maar beperkt onderwijs mogen volgen, racistische moorden in Rusland en politiegeweld in Frankrijk). Daarom zal ook gelegenheid geboden worden een petitie te tekenen voor deze actie.

Verder zal Salwa de Vree, jurist en schrijfster, spreken over de situatie van de Roma-kinderen spreken. De Turkse Arbeiders Vereniging in Nederland HTIB verzorgt een volksdansoptreden en “De Basily Boys”, een gelegenheidsformatie van 3 kinderen, brengt gitaarmuziek ten gehore. Ter aankleding van de lokatie zullen kunstwerken van Vluchtelingenwerk in de foyer zullen worden tentoongesteld. De fakkeltocht zal de volgende route afleggen: Start: Vrouwenkerksteeg (verzamelen om 16.45 uur, vertrek om 17.00 uur), Hazewindsteeg, Oude Vest, Havenplein, Herengracht, Nieuwe Rijn, Burgsteeg, Van der Sterrepad, Oude Rijn (eindpunt: de Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c). Amnesty viert 10 december overal ter wereld als de Dag voor de Rechten van de Mens. Ook in Nederland vinden de hele dag activiteiten plaats.
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Zij voert actie voor beëindiging van ernstige schendingen van het recht op leven, het recht niet te worden gemarteld, het recht op vrijheid van geweten en van meningsuiting, en het recht niet te worden gediscrimineerd. Meer informatie over Amnesty International is te vinden op www.amnesty.nl. Amnesty International Werkgroep Leiden maakt als lokale werkgroep onderdeel uit van de landelijke organisatie van Amnesty Nederland. De Werkgroep Leiden zet zich met zo’n vijftig lokale vrijwilligers actief in voor de doelstellingen van Amnesty.

De SP ondersteunt het werk van Amnesty International van harte. Daarom roept de SP-Leiden iedereen op om deze fakkeltocht te ondersteunen. SP-Leiden zal zelf ook aanwezig zijn, onder meer in de vorm van drie raadsleden.

U bent hier