h

Nieuwe datum regioconferentie

7 december 2006

Nieuwe datum regioconferentie

In verband met een nieuw besluit van het landelijke partijbestuur van de SP zijn er een aantal zaken gewijzigd met betrekking tot de procedure voor het vaststellen van het provinciale verkiezingsprogramma en kandidatenlijst.

Ten eerste is de regioconferentie verschoven van donderdag 14 december naar maandag 18 december, 19.00-22.00 in Rotterdam (locatie Engels naast Rotterdam CS). In tegenstelling tot de eerdere conferentie zal deze in zijn geheel in het teken staan van Zuid-Holland. Aanmelden van afgevaardigden kan tot en met 13 december.

De programma commissie heeft een aangepast concept verkiezingsprogramma gepubliceerd. Dit is aan te vragen bij de voorzitter (erwintak@tomaatnet.nl of 071-5145742). Voor de laatste stand van zaken over de procedure en wijze van indienen van wijzigingen zie ook www.spnet.nl.

Wat staat ons als afdeling Leiden nu te doen?
1. Leden kunnen zich uiterlijk 13 december als afgevaardigde aanmelden bij de voorzitter voor de regionconferentie op 18 december a.s.
2. Indienen van definitieve amendementen. Voor wie hierover wil meepraten en mee schrijven aan de amendementen is er een bijeenkomst op dinsdag 12 december a.s. in de SPeer, Marnixstraat 18 vanaf 20.00 uur.
Leidraad hierbij zal zijn de wijzigingen zoals vastgesteld op de ALV van 29 november jl. Een verslag hiervan is op te vragen bij de voorzitter.

Voor meer informatie: Voorzitter Erwin Tak erwintak@tomaatnet.nl

U bent hier