h

Nog geen nieuwe sloopprocedure

20 december 2006

Nog geen nieuwe sloopprocedure

Het voorstel van de SP voor een eerlijkere omgang met sloop heeft geen meerderheid gekregen. Onder andere de PvdA, CDA , ChristenUnie en VVD stemden tegen een sloopprocedure waarin rekening gehouden wordt met de wens van de bewoners en de staat van de woning. SP-raadslid Louk Rademaker: “Dit is een gemiste kans van een links college. De nieuwe kans komt over drie maanden, als wethouder Witteman zelf met een nieuwe sloopprocedure komt.”
Sloop in Leiden

In het voorstel van de SP zou er pas gesloopt mogen worden als huizen aantoonbaar in slechte staat zijn. Ook bewoners moeten in ruime meerderheid met een sloopplan akkoord gaan. “Deze criteria scheppen duidelijkheid voor de woningbouwverenigingen en de huidige bewoners.”

Alleen de SP en de helft van de GroenLinks-fractie stemden uiteindelijk in met het voorstel. De PvdA was het inhoudelijk eens met het voorstel, maar stemde uiteindelijk tegen omdat ze het niet het juiste moment vonden. Rademaker (SP): “Helaas is dat de afweging die de PvdA maakt, hierdoor blijven onnodig veel Leidse huurders in onzekerheid over de lijn van dit linkse college.”

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389

U bent hier