h

Tunnel Poelgeest-Merenwijk zo goed als zeker van de baan!

1 december 2006

Tunnel Poelgeest-Merenwijk zo goed als zeker van de baan!

De geplande tunnel heeft altijd enorm veel weerstand opgeroepen bij de inwoners van de Merenwijk in Leiden en van Poelgeest in Oegstgeest, en ook bij de gemeente Oegstgeest zelf. Ook de Leidse SP heeft zich altijd tegen de tunnel verzet. De tunnel zou zorgen voor veel sluipverkeer, wat voornamelijk voor de autoluwe wijk Poelgeest een ramp zou zijn. Het vorige college van B&W wilde de tunnel desondanks doordrukken. Oegstgeest had aangekondigd een paal neer te zetten, om autoverkeer door de nieuwe tunnel onmogelijk te maken. Uiteindelijk is er een bemiddelingscommissie aan te pas gekomen, maar daarna was de kou nog niet uit de lucht, want de tunnel zou nog steeds doorgang vinden. Vanwege andere “grensconflicten” was Oegstgeest daarnaast bezig met een procedure tegen de gemeente Leiden.

Nieuwe overeenkomst Leiden - Oegstgeest

In de commissievergadering van afgelopen donderdag presenteerde de wethouders van verkeer en ruimtelijk ordening, John Steegh (GL) en Marc Witteman (PvdA), een nieuwe bestuursovereenkomst met de gemeente Oegstgeest. Het nieuwe linkse college is namelijk opnieuw met Oegstgeest om de tafel gaan zitten, en heeft in goed overleg alle problemen opgelost. De tunnel is geschrapt, en beide gemeentes besparen veel geld, Leiden maar liefst anderhalf miljoen euro. Ondanks dat deze nieuwe deal een goed voorbeeld is van een “win-win-situation”, konden de oude voorstanders van de tunnel, CDA, D66 en VVD, in de commissie niet hun goedkeuring geven aan de nieuwe overeenkomst.

Nieuwe brug

Er komt een extra brug in het zuidwesten van de wijk, van de Hugo de Vrieslaan naar de Oegstgeesterweg. Deze brug is wél gewenst door de wijkvereniging, in tegenstelling tot de tunnel in het oosten. Dankzij de brug kan er een busverbinding komen in de wijk, en hoeven mensen die naar Leiden willen niet eerst in het noordwesten de wijk uit, om vervolgens weer terug te rijden richting Leiden, helemaal om de wijk heen. Ook voor fietsers wordt de route naar zowel het centrum van Leiden als dat van Oegstgeest korter. Ook het Trekvaartplein krijgt een betere verbinding met Oegstgeest en Leiden.

brug
een hele grove schets van de nieuwe brug, met de Oegstgeesterweg linksonder en de Hugo de Vrieslaan rechtsboven. Het Trekvaartplein ligt rechtsonder

Er zijn bij de SP wel bezwaren binnengekomen uit Poelgeest, met name van een aantal mensen die nu in een doodlopend stukje van de Hugo de Vrieslaan wonen, dat straks deel wordt van de doorgaande weg. Aangezien de brug zorgt voor minder autokilometers door de wijk, er een busverbinding mogelijk wordt, de wijkvereniging vóór is, en het plan in Oegstgeest door de raad is goedgekeurd, stemde de SP in de commissievergadering in met het voorstel. Bij de volgende raadsvergadering zal de nieuwe overeenkomst tussen Leiden en Oegstgeest hoogstwaarschijnlijk definitief worden goedgekeurd. Daarmee komt er een eind aan een jarenlang slepend conflict en is de relatie met Oegstgeest weer hersteld

Meer informatie: raadslid Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com

U bent hier