h

Aanpak verkeersveiligheid raakt achterop door RGL

27 februari 2007

Aanpak verkeersveiligheid raakt achterop door RGL

Sinds 2005 is er in Leiden niet meer geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Het geld dat daarvoor bestemd is, wordt volledig opgeslokt door de RijnGouweLijn. Julian van der Kraats (SP-raadslid): “Als de RGL doorgaat, is er tot 2009 geen geld om zogenaamde ‘blackspots’ aan te pakken. In totaal wordt 3,7 miljoen euro minder besteed aan gevaarlijke verkeerssituaties. Onveilige kruispunten bij bijvoorbeeld de Sumatrastraat en de Vondellaan blijven zo bestaan."

De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling van 2007 wel afgesproken dat als de RijnGouweLijn niet door gaat, het totaalbedrag van 3,7 miljoen wel weer wordt besteed aan verkeersonveilige situaties. Julian van der Kraats: “Voor de SP is het heel belangrijk dat onveilige plekken in de hele stad worden aangepakt, niet alleen langs de route van de RGL. Een stem tegen de RGL op 7 maart is van groot belang voor een veiliger verkeer.”

Meer informatie: Julian van der Kraats, julian.van.der.kraats@gmail.com, 06 - 150 42 822

U bent hier