h

Klacht over misleidende campagne

15 februari 2007

Klacht over misleidende campagne

"stemmen"De SP, de ChristenUnie, Leefbaar Leiden en Stadpartij Leiden Ontzet hebben gezamenlijk een klacht ingediend bij de referendumkamer over de campagne van www.rglja.nl. Op de posters en op de website van rglja.nl wordt gezegd: “stem JA op 7 maart voor de tram naar het strand”. Er zijn zelfs posters met vrolijke strand-plaatjes. Het referendum op 7 maart gaat echter helemaal niet over de RGL West (naar het strand), maar over het tracé door de binnenstad van Leiden.

De RGL West (naar het strand) en de RGL Oost (vanaf Gouda en door de Leidse binnenstad) zijn bestuurlijk en financiëel gezien andere projecten. Ze hangen natuurlijk wel samen, maar de uitslag van het referendum over de RGL Oost door Leiden is niet bepalend voor de mogelijkheid van een “tram naar het strand”:

  • als de uitslag van het referendum “JA” is, is het nog steeds mogelijk dat de financiering voor dan wel de bestuurlijke overeenstemming over de RGL West niet rondkomt,
  • als de uitslag van het referendum “NEE” is, is het nog steeds mogelijk dat de RGL West wel wordt aangelegd, maar dan tot Leiden CS. Dit is bevestigd door de provinciale projectbureau.

De suggestie dat de ja/nee-vraag van dit referendum over een tram naar het strand gaat, is dus een feitelijk verkeerde, en zelfs misleidende voorstelling van zaken. Dat is slecht voor de zuiverheid van het referendum. Daarom verwachten de politieke partijen dat de referendumkamer, die de zuiverheid van de campagne bewaakt, een eind zal maken aan de misleiding door rglja.nl

"misleiding"

Meer informatie: raadslid Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com

U bent hier