h

Referendumkamer veroordeelt PvdA-campagne

20 februari 2007

Referendumkamer veroordeelt PvdA-campagne

stemmenDe Referendumkamer, die onafhankelijk toeziet op een goed verloop van het RijnGouweLijn-referendum, heeft de pro-campagne van de PvdA veroordeeld. Vorige week dienden de SP, ChristenUnie, LL en SLO een officiële klacht in over de “Stem voor de tram naar het strand”-posters, omdat het referendum op 7 maart helemaal niet over de RGL naar het strand gaat. De Referendumkamer was het daar mee eens. SP-raadslid Julian van der Kraats: “We zouden het verstandig vinden als de PvdA haar misleidende posters niet verder verspreid.”

De Referendumkamer stelt vast dat de oproep "Stem JA op 7 maart voor de tram naar het strand" op gespannen voet staat met de referendumvraag. Het referendum gaat namelijk over de RijnGouweLijn door de binnenstad. Van der Kraats: “Een eventuele komst van een tram naar de kust, die vanaf Leiden Centraal zou vertrekken, hangt niet af van of er een lightrail door de Breestraat gaat.”

Dit is dus misleidend!
Deze is poster is veroordeeld door de Referendumkamer.

In haar advies verzoekt de Referendumkamer de PvdA om gedurende het vervolg van de campagne “misverstanden over het feitelijke onderwerp van het referendum (medewerking aan de RGL door Leiden) als gevolg van de strandaffiches zo veel mogelijk weg te nemen en om nieuwe misverstanden te voorkomen.”

SP-raadslid Julian van der Kraats: “De strandposters zijn dus misleidend. Zolang die posters verspreid worden blijven die ‘misverstanden’ bestaan over het ‘feitelijke onderwerp’. Ik hoop dan ook dat het oordeel van de referendumkamer serieus genomen wordt, en dat deze posters niet meer gebruikt zullen worden in de campagne.”

Download hier het oordeel van de referendumkamer
Meer informatie: Julian van der Kraats, julian.van.der.kraats@gmail.com, 06-15042822

U bent hier