h

Wat als de RGL er wel komt…?

8 februari 2007

Wat als de RGL er wel komt…?

Op 6 februari stond de RGL voor de laatste keer vóór het referendum op de agenda. Het ging om het vaststellen van een aantal uitgangspunten voor extra onderhandelingen met de provincie, voor het geval de RGL er zou komen. Die onderhandelingen gaan voornamelijk over problemen die samenhangen met het feit dat er met de RGL minder ruimte is voor andere verkeersstromen.
no way
zo gaat het er in elk geval niet uitzien. Op dit plaatje van een voorstanders-website ontbreekt de fietsstrook

Dat bleek ook uit alle amendementen die werden ingediend. Of er niet tóch nog ruimte gemaakt kon worden voor taxi's, de busjes van het stadsparkeerplan, gehandicaptenvervoer, of de fietsroute Mandemakerssteeg – Diefsteeg die nu door een halte onderbroken wordt niet toch gehandhaafd kon blijven, en of de bussen naar de centra van de kleinere gemeenten aan de Rijn niet konden blijven bestaan. Over sommige van deze zaken is er uitgekomen dat de wethouder het nog wel wil proberen te regelen, maar veel concrete resultaten waren er niet. Sowieso ging het alleen over uitgangspunten voor onderhandelingen met de provincie, dus niet over keiharde eisen.

Daarnaast waren er vragen over de snelheid van de sneltram in de binnenstad. Aangezien de RGL als hij bij 30 km/h een noodstop moet maken, een remweg heeft van 8 á 10 meter (exclusief reactietijd van de bestuurder), en bij een snelheid van 15 km/h van 2 á 3 meter, was het voor met name de ChristenUnie en de SP belangrijk om die maximumsnelheid van 15 km/h voor de hele binnenstad (en niet alleen de Breestraat) vast te leggen. Dat haalde het niet, maar de wethouder zegde toe trajectcontrole plus stoplichten te gebruiken om de snelheid te handhaven.

Meer informatie: raadslid Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com

U bent hier