h

Inzicht in grote projecten leidt tot twijfels over ‘Kooiplaza’

18 juni 2007

Inzicht in grote projecten leidt tot twijfels over ‘Kooiplaza’

Het ‘Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden’ (PRIL), dat dinsdag door de raad is vastgesteld, geeft een overzicht van alle bouwprojecten zoals het Aalmarktplan. SP-raadslid Louk Rademaker: “Eindelijk is er inzicht in alle grote projecten van de gemeente. Dan zie je meteen dat een aantal plannen niet goed in elkaar zitten: vooral de Oostvlietpolder en het ‘Kooiplaza’.” Een overzicht van enkele hoogte- en dieptepunten uit het ‘PRIL’.
PRIL

Kooiplein
In het ‘PRIL’ staat dat het tekort voor de verbouwing van het Kooiplein nu 14 miljoen is. Dat was de reden voor wethouder Witteman (PvdA) om het project uit te stellen tot na 2010.
Rademaker (SP): “Bij verdere navraag bleek het tekort nóg groter te zijn, zelfs minimaal 24 miljoen. De SP twijfelt ook of een groot winkelcentrum op die plaats wel rendabel is, denk aan de concurrentie van de Winkelhof en de Kopermolen. Bovendien staat de maatschappelijke waarde voor de wijk van een ‘Kooiplaza’ in geen verhouding tot de enorme tekorten. Voor minder geld kan je veel meer goeds doen voor Leiden Noord”.
De SP wil binnenkort verder de discussie aangaan over het nut van de Kooiplaza.

Oostvlietpolder
Ook het tekort op de eventuele aanleg van het bedrijventerrein Oostvlietpolder is schrikbarend. Als de Raad van State het huidige plan afkeurt, verliest de gemeente 16,8 miljoen. Maar, als de Raad van State het plan wél goedkeurt, verliest de gemeente 13,2 miljoen. Daarnaast zou elk jaar vertraging nog eens minstens een half miljoen extra kosten. Rademaker (SP): “Al met al kun je concluderen dat het plan voor een bedrijventerrein in de laatste groene polder van Leiden vanaf het begin al verkeerd was. Ondertussen is gebleken uit cijfers van Natuur en Milieu, de Zuid-Hollandse Milieufederatie en van de provincie zelf dat er in de regio geen gebrek aan bedrijventerreinen is. De gemeente zit nu met een groot financieel tekort, omdat er in het verleden veel te veel geld is betaald voor de grond in de Oostvlietpolder”
In het coalitieakkoord was afgesproken dat het bedrijventerrein 25% kleiner zou worden dan in de oorspronkelijke plannen. Welk deel groen wordt, zal bepaald worden als de Raad van State het plan goedkeurt. Dan maakt de gemeente een ‘Uitwerkingsplan’ waarin precies op een kaart uitgetekend staat waar wel en niet gebouwd mag worden. Voordat het ‘Uitwerkingsplan’ klaar is, mag er niet gebouwd worden in de Oostvlietpolder.

Vastgoed
Om alle grote projecten te kunnen betalen gaat de gemeente de komende jaren voor zo’n 30 miljoen aan eigen gebouwen verkopen. De SP drong erop aan dat een deel van deze gebouwen aan woningbouwcorporaties verkocht moeten worden, zodat daarin studentenkamers en starterswoningen gemaakt konden worden. Wethouder Witteman gaf aan in gesprek te zijn met corporaties.

De kaart van het PRIL
De kaart van het 'PRIL', met daarop projecten zoals de Oostvlietpolder, de Leeuwenhoek, Roomburg, Leiden Centraal en het Wijkontwikkelingsplan Noord.

Dossier Oostvlietpolder

U bent hier