h

‘Zorgvuldigere communicatie’ nodig bij herinschrijving Woonzicht

24 oktober 2007

‘Zorgvuldigere communicatie’ nodig bij herinschrijving Woonzicht

WoonzichtIn de zomer kregen veel woningzoekenden een brief waarin zij gevraagd werden binnen 30 dagen hun inschrijfgeld te betalen. Deden zij dit niet, zouden zij hun opgebouwde rechten kwijt zijn. De antwoorden op vragen van SP-raadslid Louk Rademaker geven een ander beeld: “Voordat iemand uitgeschreven wordt zal altijd nog een herinneringsbrief gestuurd worden. Woonzicht erkent ook dat zorgvuldigere communicatie nodig is, en ze hebben inmiddels ook de website daarop aangepast.”

Tot nu toe heeft nog niemand zijn opgebouwde rechten verloren omdat zij hun inschrijfgeld nog niet betaald hebben. Na de eerste brief volgt nog een herinnering. Als 14 dagen na de herinneringsbrief nog niet betaald is, krijgt de woningzoekende een bericht van uitschrijving. Daar kan ook weer bezwaar tegen gemaakt worden.

Woonzicht acht het niet nodig om actie te ondernemen om te voorkomen dat woningzoekenden ongewild hun opgebouwde rechten verliezen. “Wel zal de communicatie over de herinschrijving moeten verbeteren,” aldus het bestuur van Holland Rijnland, de verantwoordelijke instantie voor Woonzicht. SP-raadslid Louk Rademaker: “Woonzicht ziet dit als een leermoment. Het is dan ook positief om te zien dat ze direct naar aanleiding van de vragen de website en de herinschrijvingsbrief verandert hebben.”

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06 - 255 633 89

U bent hier