h

Nieuwe ansichtkaarten 'Groeten uit de Oostvlietpolder'

5 november 2007

Nieuwe ansichtkaarten 'Groeten uit de Oostvlietpolder'

Een aantal jaren geleden heeft de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) een ansichtkaarten-actie gehouden onder het motto 'Groeten uit de Oostvlietpolder'. Wekelijks werden er ansichtkaarten verstuurd aan onder andere de Leidse gemeenteraadsleden en het college van BenW. Nu er onlangs een nieuw college van Burgemeester en Wethouders is gevormd, herhaalt de VVO deze actie.
Groeten uit de Oostvlietpolder!

Met deze kaartenactie probeerde de VVO om de politiek en bestuurders een indruk te geven van de cultuurhistorische en natuurwaarden van de laatste open agrarische polder in de gemeente Leiden. Waarden die beslist verdwijnen bij de aanleg van het 'bedrijvenpark Oostvliet'.

Nu er onlangs een nieuw college van Burgemeester en Wethouders is gevormd, herhaalt de VVO deze actie. Zij heeft een achttal nieuwe ansichtkaarten vervaardigd die om de week aan de Leidse gemeenteraadsleden en het college van BenW worden verstuurd. De VVO hoopt dat de nieuwe kaarten bijdragen aan een beter beeld van wat er op het punt staat in Leiden te verdwijnen.

Tevens wil de VVO de politiek en bestuurders opnieuw wijzen op het ontbreken van het maatschappelijk draagvlak voor een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. Immers, bij de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2006 gaf 70% van de raadplegers van Stemwijzer.nl aan te kiezen voor een groene Oostvlietpolder. En ook de duizenden ingediende handtekeningen voor het behoud van de Oostvlietpolder spreken boekdelen.

Kortom, een meerderheid van de Leidse burgers heeft met de VVO reeds een groene keuze gemaakt en vindt de Oostvlietpolder te waardevol om te vernietigen. Eens kijken of de politiek als het de Oostvlietpolder betreft (weliswaar zonder referendum) wèl naar de wens van haar burgers luistert.....

De nieuwe ansichtkaarten zijn bovendien voor een ieder te bewonderen op www.vriendenoostvlietpolder.nl

U bent hier