h

Wel erkenning van de woningnood, nog geen daden

29 juni 2008

Wel erkenning van de woningnood, nog geen daden

Afgelopen donderdag discussieerde de gemeenteraad over het Leidse woonbeleid. Aan wat voor woningen is het meeste behoefte? Hoeveel betaalbare woningen moeten er nieuw gebouwd worden? Een teleurstellend debat volgde, waarbij weinig raadsleden een consequente visie lieten zien en waardoor de woningnood niet aangepakt gaat worden. Toch deed de raad, op voorstel van de SP en met tegenstemmen van CDA en VVD, een principeuitspraak dat in Leiden te weinig betaalbare woningen zijn.

Tijdens het debat hinkte de PvdA op twee gedachten. Aan de ene kant zag je het sociale gezicht van de PvdA, waar ze vroegen om meer goedkope (koop)woningen, renovatie van woningen en minder winst voor projectontwikkelaars. Zelfs de oude PvdA-slogan “In gelul kun je niet wonen” kwam weer naar voren.

Maar aan de andere kant wil de PvdA niet meer dan 20% betaalbare woningen bij nieuwbouw. En dat ondanks alle sloopplannen die nog op stapel staan. Op vragen van SP-raadslid Louk Rademaker wat voor woningen in de stad gebouwd moeten worden kon Marion van Dongen (PvdA) geen antwoord geven. Rademaker: “Het was het soort gelul waar je niet in kunt wonen.”

De VVD erkende dat er een tekort was aan huurwoningen boven de 500 euro huur en goedkope koopwoningen. Maar op vragen van de SP gaf Frederik Zevenbergen (VVD) te kennen geen koopwoningen te willen bouwen onder de 180.000 euro. Vervolgens deed hij een oproep om te bouwen voor de middenklasse.
Rademaker (SP): “Met een modaal inkomen kan je helemaal geen huis kopen van meer van 180 duizend euro. Over welke middenklasse heeft de VVD het?”

Daarentegen zag het CDA wel in dat gezinnen met een modaal inkomen zijn aangewezen op de betaalbare huurwoningen. Maar dat betekent niet dat er - in de woorden van Abraham Filippo (CDA) - meer van 'zulke huizen' bijgebouwd hoeven te worden. Het CDA wil “onverdeeld” het huidige beleid doorzetten, en van woningnood is geen sprake.

GroenLinks zag bij monde van Ivo van Spronsen de oplossing van het tekort in “doorstromen”. Daarmee wordt bedoeld dat de woningnood veroorzaakt wordt door ‘rijke’ mensen die in ‘te goedkope’ huizen wonen (scheefwoners). Het ‘doorstromen’ van de ‘scheefwoners’ zou een oplossing bieden. Rademaker (SP) wees GroenLinks erop dat het onderzoek WoON2006 bewees dat het ‘doorstromen’ bij koophuizen minder opleverde dan bij huurhuizen, en dat scheefwonen sowieso een mythe is. Toch koos GroenLinks voor het doorzetten van het bestaand beleid.

SP-raadslid Louk Rademaker, initiatiefnemer van het debat, is vooral teleurgesteld. “Samengevat erkennen alle partijen dat er een woningtekort is voor iedereen tot een modaal inkomen. Maar geen enkele partij is bereid om dan ook meer voor deze gezinnen te bouwen.”
Voor de SP is de principe-uitspraak dat er een tekort bestaat het begin van vervolgacties. “We zullen nu, samen met de woningzoekenden in de stad, duidelijk maken dat de enige oplossing voor de woningnood is om meer betaalbare woningen te bouwen en te renoveren.”

Meer informatie: Louk Rademaker, 06-25563389, lrademaker@tomaatnet.nl

U bent hier