h

Leidse raad steunt SP-plannen voor verbetering Woonzicht

24 september 2008

Leidse raad steunt SP-plannen voor verbetering Woonzicht

De komst van een goede Woonkrant, een bereikbaar telefoonnummer en een onafhankelijke klachtenregeling voor Woonzicht.nl is stappen dichterbij gekomen. Veel voorstellen uit een anderhalf jaar oud klachtenrapport van de SP werden gisteravond aangenomen in de Leidse gemeenteraad. Of die voorstellen ook echt werkelijkheid worden, hangt af van steun in de elf andere gemeenten in de regio 'Holland Rijnland'.

Voor SP-raadslid Louk Rademaker was de communicatie van Woonzicht één van de grootste problemen. “Voor mensen zonder internet willen we daarom een Woonkrant. Voor mensen met vragen moet er gewoon een vraagbaak zijn, een bereikbaar telefoonnummer. En voor mensen die slecht behandeld zijn, moet er een klachtencommissie komen. Gelukkig kunnen al deze drie punten steun krijgen van de Leidse raad.” Het wijzigingsvoorstel over de klachtencommissie werd samen met de PvdA ingediend.

De raad van Leiden steunde ook het pleidooi van de SP voor jonggehandicapten. Rademaker: “Jonggehandicapten hebben behoefte aan een aangepaste woning. Voor zulke woningen willen we nu een apart label, het zogeheten 'levenslooplabel'. Daarmee kunnen mensen met een functiebeperking makkelijk een voor hen nodige woning vinden.”

Tot slot heeft de Leidse gemeenteraad een sanctieregeling van de hand gewezen. Holland Rijnland wil namelijk woningzoekenden die 'vaak' een aangeboden woning weigerden een 'sanctie' opleggen. Rademaker (SP): “Die regeling is vaag omschreven en zorgt voor rechtsonzekerheid. Conclusie: niet doen.”

Het SP-voorstel om inkomenseisen opnieuw in te voeren (dan mogen 'rijke' gezinnen niet een goedkope woning huurwoning toegewezen kunnen krijgen) kreeg alleen steun van Leefbaar Leiden.

Meer informatie: Louk Rademaker, 06-25563389, lrademaker@tomaatnet.nl

U bent hier