h

SP Leiden organiseert meldweek thuiszorg

10 april 2009

SP Leiden organiseert meldweek thuiszorg

De Leidse SP maakt zich zorgen over het nieuwe selectiesysteem dat door de gemeente Leiden sinds januari van dit jaar wordt gebruikt voor de toewijzing van huishoudelijke hulp. Samen met het comité ‘Stop de zorgveiling Leiden’ organiseert de SP daarom een telefonische meldweek om iedereen de gelegenheid te geven hun ervaringen, bezwaren en klachten kenbaar te maken.

Het systeem, voorheen zorgveiling geheten, werkt via een site op internet waarop zorgcliënten worden ‘aangeboden’. Zorgaanbieders kunnen vervolgens bieden, net als bij een gewone veiling. Cliënten kunnen hun voorkeur uitspreken en ook aangeven welke organisatie ze perse niet willen. Verder spelen snelheid van leveren, kwaliteit maar vooral ook de prijs een belangrijke rol. Roos van GelderenRoos van Gelderen, raadslid voor de SP: “Het klinkt mooi dat cliënten via dit systeem zelf invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de zorgaanbieders en een keuze kunnen maken uit tien instellingen. Helaas blijkt het in de praktijk anders uit te werken. De informatie die vanuit de gemeente wordt verstrekt is niet duidelijk of zelfs misleidend te noemen. Van Gelderen: ‘We krijgen veel klachten van mensen die niet op de hoogte waren van het feit dat ze ‘geveild’ werden. Ook horen we van mensen die plotseling hun vertrouwde hulp kwijt waren of iedere keer iemand anders in huis kregen. Dit doet veel met het gevoel van veiligheid van deze toch al kwetsbare mensen. Inmiddels hebben we zo al zo’n 30 bezwaarschriften binnen’.

Ook zorginstellingen ondervinden problemen bij dit systeem. Zo hebben zij geen zicht op verschuivingen van cliënten, is er bij wisseling van zorginstelling geen overdracht mogelijk en is er geen mogelijkheid om de zorg goed over te dragen. Door dit systeem worden zorginstellingen gestimuleerd om een zo laag mogelijke prijs te bieden (hoe lager de prijs, hoe groter de kans dat je een client toegewezen krijgt). Hierdoor verliezen goede gekwalificeerde werkers in de thuiszorg hun baan of moeten onderbetaald het werk uitvoeren. Nu al worden goedkope arbeidskrachten zoals jongeren, studenten of schoonmaakpersoneel ingezet.

De SP juicht de oprichting van het comité ‘Stop de zorgveiling in Leiden’ van harte toe. “Juist de mensen die de gevolgen van dit systeem aan den lijve ondervinden kunnen als geen ander de vinger op de zere plek leggen. Het is belangrijk dat de beleidsmakers en politiek verantwoordelijken deze bezwaren serieus nemen, de SP zal samen met het comité er alles aan doen om dit ook voor elkaar te brengen”. Door het comité is een voorbeeld-bezwaarschrift ontwikkeld, waar cliënten gebruik van kunnen maken. Dit bezwaarschrift is te downloaden via de site van de SP Leiden (www.leiden.sp.nl) of op te vragen tijdens de meldweek: de SP stelt in de week van 20 tot en met 24 april twee speciale telefoonnummers open voor klachten. Medewerkers zitten klaar om alles te noteren. Natuurlijk wordt daarbij alle informatie vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

Dagen en tijden waarop het meldnummer bereikbaar is:

Maandag 20 april t/m vrijdag 24 april tussen 19.00 en 21.00 uur.
Telefoon: 071 521 91 53 of 071 8882680

Roos van Gelderen, raadslid SP Leiden, 071-5126613 of 0640891508, roosvangelderen@gmail.com

U bent hier