h

SP eist aanpak Lammenschansplein

17 december 2009

SP eist aanpak Lammenschansplein

Bij de raadsvergadering van vandaag werd de 'Structuurvisie' behandeld. Dat is de meerjaren-visie op wegen en bouwprojecten. Daarbij diende de SP samen met de VVD een wijzigingsvoorstel in om het Lammenschansplein te verbeteren. Volgens de SP en de VVD is dat verkeersplein (en de ellende daar) zo belangrijk, dat het een centrale plek in de 'Structuurvisie' verdient. Het voorstel werd met algemene stemmen aanvaard.

Een willekeurige foto van Google Maps, met een file tot en met de Churchilllaan

De SP en de VVD vinden dat het verkeer 'de stad uit' daarbij een hogere prioriteit heeft dan het verkeer de stad in, omdat files in de stad veel slechter zijn voor de leefbaarheid dan files buiten de rand van de stad. Dat was dan ook in eerste instantie opgenomen in het wijzigingsvoorstel. Om de steun van het CDA te krijgen moest dat worden geschrapt.

In diezelfde vergadering staat de Ringweg Oost op de agenda. Die begint (of eindigt, het is maar hoe je het wil zien) op het Lammenschansplein. In eerdere versies van die plannen werd het Lammenschansplein ook aangepakt, maar omdat de kosten van de Ringweg behoorlijk de pan uit aan het rijzen zijn, is dat gedeelte van de plannen geschrapt. Helaas rest op dit moment dus niets meer dan de mooie woorden in de Structuurvisie. Een volgend college zal hier werk van moeten maken, in samenwerking met een ander provinciebestuur. Het huidige provinciebestuur (PvdA, CDA, VVD, SGP/CU) ligt al jaren dwars bij het verbeteren van het kruispunt.

Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel. 06-15042822

U bent hier