h

SP: sluiting coffeeshops leidt tot meer overlast

22 december 2009

SP: sluiting coffeeshops leidt tot meer overlast

Han DirksOp voorstel van de PvdA, VVD, CDA en GroenLinks wil de gemeente Leiden het aantal coffeeshops in Leiden terugbrengen van 12 naar 8. Coffeeshops waarvan de eigenaar stopt mogen niet verkocht worden aan een andere exploitant. Daarnaast mogen coffeeshops die wegens een overtreding gesloten worden niet meer open. Volgens SP-raadslid Han Dirks is het sluiten van coffeeshops een slecht plan: "Met het sluiten van coffeeshops wordt straatdealen aangemoedigd. En daarmee leidt dit plan alleen maar tot grotere problemen en overlast."

Het plan om het aantal coffeeshops binnen de Leidse singels terug te brengen van 12 naar 8 is op wens van het CDA opgenomen in het coalitieakkoord. Volgens het CDA zou dit bij moeten dragen aan minder overlast van softdrugs. In de commissievergadering Bestuur en Leefbaarheid bleek dat het burgemeester Lenferink om het even is. Zijn stelling: baadt het niet dan schaadt het niet. Uitwerking van het plan heeft alleen plaatsgevonden omdat het nu eenmaal is afgesproken in het coalitieakkoord. Een andere basis ontbreekt.

De verkiezingsretoriek van het CDA draait op volle kracht, zij zullen zeggen dat ze het probleem van de coffeeshops en daarmee de overlast van drugs hebben aangepakt. Hoewel het gebruik van alcohol maatschappelijk gezien een veel groter probleem is, pakt het CDA in plaats daarvan het gebruik van softdrugs aan, op een verkeerde manier.

De SP-fractie is ervan overtuigd dat het geleidelijk sluiten van coffeeschops een negatieve invloed heeft. Het bezit van softdrugs is in Nederland legaal. Door het te verkopen in coffeeshops wordt een sterke scheiding aangebracht tussen softdrugs en harddrugs. Daardoor is het risico dat een gebruiker van softdrugs ook harddrugs zal gaan gebruiken kleiner.

Dirks: 'Met het sluiten van coffeeshops wordt het verhandelen door straatdealers aangemoedigd, waardoor het risico ontstaat dat meer gebruikers van softdrugs daarnaast in contact komen met harddrugs.' Bovendien leidt het tot een concentratie van overlast bij de coffeeshops die overblijven. Al met al is het terugdringen van coffeeshops dus een slecht plan.

Naar de mening van de SP zou landelijk het gebruik van softdrugs gelegaliseerd moeten worden. Nu is het nog zo dat het aankopen van softdrugs door coffeeshops illegaal is, terwijl het bezit van softdrugs toegestaan is. Daardoor ontstaan de zogenaamde 'achterdeur' problemen, waarbij veel illegale praktijken plaatsvinden bij de teelt van hennep. Op het moment dat zowel de teelt als de verkoop en het bezit van softdrugs gelegaliseerd zouden zijn, kan de overheid toezicht houden op de teelt en de kwaliteit van het product. Dat zou leiden tot minder overlast van illegale hennepkwekerijen en een waarborg zijn tegen gezondheidsrisico's van gebruikers.

Meer informatie: Han Dirks, han_dirks@hotmail.com, Tel nr: 06-28738588

U bent hier