h

Oproep opkomen voor illegalen aangenomen

4 februari 2010

Oproep opkomen voor illegalen aangenomen

Geen mens is illegaal!De SP-fractie heeft in de afgelopen raadsvergadering een voorstel ingediend om voor illegalen de mogelijkheid te behouden om een verblijfsvergunning aan te vragen. Om die mogelijkheid te behouden heeft de gemeenteraad besloten een brief schrijven naar staatssecretaris Albayrak en de vaste Kamercommissie van Justitie, zodat zij de mening van Leiden kennen vóór dat er gestemd wordt in de Tweede Kamer over de wijziging van de Vreemdelingenwet.

Dit is wat raadslid Eva de Bakker (SP) zei in de gemeenteraad:

“Ik val meteen met de deur in huis, want wij hebben een huis. Sommigen in onze stad dreigen hun recht op een huis te verliezen. De SP werd even geleden geattendeerd op het voornemen van het kabinet, hier staatssecretaris Albayrak, om de Vreemdelingenwet te wijzigen. Met die wijziging wil het kabinet dat mensen die eerder illegaal zijn geweest, géén verblijfsvergunning meer kunnen krijgen. Met desastreuze gevolgen voor bijvoorbeeld getraumatiseerde of zieke vluchtelingen en kinderen, slachtoffers van mensenhandel, mensen die buiten hun schuld om niet kunnen terugkeren...

Deze mensen zullen op straat belanden. Hulporganisaties als Vluchtelingenwerk en De Fabel van de Illegaal maken zich grote zorgen. Volgens sommige organisaties zal de wetswijziging leiden tot meer illegaliteit en criminaliteit. De burgemeesters van de vier grootste steden hebben inmiddels aangegeven graag de mogelijkheid te hebben om uitzonderingen te maken.”

“Kortom, gemeenteraad van Leiden, Stad van Vluchtelingen, de SP vraagt uw steun voor ons voorstel om namens onze raad een brief te sturen naar de staatssecretaris en de vaste Kamercommissie van Justitie om de mogelijkheid te behouden om een verblijfsvergunning te verstrekken na een eerder illegaal verblijf.”

Het SP-voorstel werd gesteund door ChristenUnie, D'66, GroenLinks, PvdA en CDA.

Meer info? Eva de Bakker: edebakker@sp.nl of tel: 06-14040592
Foto is afkomstig van het weblog van Anja Meulenbelt

U bent hier