h

SP-raadslid Van Gelderen doet verslag van WMO conferentie

2 februari 2010

SP-raadslid Van Gelderen doet verslag van WMO conferentie

Roos van GelderenOp vrijdag 29 januari organiseerde de werkgroep WMO van de gemeenteraad samen met de WMO adviesraad een conferentie over de WMO met als speciale onderwerpen: civil society (oftwel zorgzame samenleving?) en het Compensatiebeginsel. Ingewikkelde termen voor belangrijke uitgangspunten van de WMO. Roos van Gelderen, SP raadslid, was een van de organisatoren van deze goed bezochte middag.

Civil Society

Er bestaand vele definities van de Civil Society en wat het precies inhoudt of moet inhouden is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. Terwijl politieke partijen (met name het CDA) dit begrip te pas en te onpas gebruiken. Helaas vaak om bezuinigingen in de zorg te verbloemen. In zo’n ‘civil society’ zorgen mensen voor elkaar, doet iedereen mee Iedereen krijgt de kans om een zelfstandig en volwaardig leven te leiden, maar moet daar tegenover ook actief deelnemen en waar nodig zorgen voor anderen. Als je de bezuinigingen van de afgelopen jaren ziet op vooral de laagdrempelige zorg, kan je je voorstellen dat het belang van zo’n civil society groter wordt.

Filosoof Ad Verbruggen spreekt over 'Civil Society'Vind de SP dan dat je niet voor elkaar hoeft te zorgen en dat de overheid dan maar voor alles moet opdraaien? Nee, natuurlijk niet. Maar er wordt wel een extra zware last gelegd bij mensen, kijk maar eens naar de mantelzorgers. Daarom moet er voldoende ondersteuning zijn, en zeker niet bezuinigd worden. En bovendien: maar 20% van alle zorg wordt geleverd door organisaties en 80% door het sociale netwerk! Ad Verbruggen, filosoof en Leidenaar hield een goed verhaal over de ontwikkeling van de civil society en betoogde dat het vooral belangrijk is dat de gemeente Leiden een visie ontwikkelt op hoe welzijn in Leiden vormgegeven moet worden. En deze roep om visie klonk de SP niet als geheel onbekend in de oren….

Compensatiebeginsel

Ook hier weer een technisch woord voor een belangrijk uitgangspunt. Het gaat bij het compensatie-beginsel (compensatieplicht voor gemeenten!) dat iemand met een beperking zo wordt geholpen dat een zelfstandig en volwaardig leven mogelijk is. Dat kan dus zijn dat iemand bijvoorbeeld aanpassingen in de woning krijgt, een speciaal vervoermiddel of bijvoorbeeld iemand die mee kan gaan naar een activiteit. De gemeente is verplicht om dit soort voorzieningen aan haar inwoners te bieden. Als je het echt goed wilt doen, moeten mensen uit de WMO zoveel mogelijk op maat worden geholpen. Iedere situatie kan weer een andere oplossing vragen, vaak weten mensen zelf ook heel goed waarmee ze het beste geholpen zijn. Dat dit nog veel beter kan, ook in Leiden, bleek tijdens de gespreksgroepen wel. Het belang van huisbezoeken door mensen die er verstand van hebben, creativiteit in het vinden van oplossingen zijn daarbij belangrijk. Rob de Boer, projectleider van ‘de Kanteling’ van het VNG heeft hierover in zijn inleiding gesproken.

Gesprekken

Het leuke van de conferentie was dat er veel mensen waren, uit verschillende organisaties en groepen en dat er in de 5 gespreksgroepen veel uitgewisseld is en knelpunten, tips en ideeën uit de praktijk naar voren zijn gebracht. Wel erg jammer dat wethouder Gerda van den Berg zich aansloot bij een groepje en daar het hoogste woord voerde om haar eigen beleid te verdedigen. Ze reageerde met name op de veelgehoorde kritiek op de zorgveiling (zie elders op deze site). Daarmee kreeg de rest van het groepje niet zoveel gelegenheid vrijuit te spreken. En dat terwijl haar ambtenaren duidelijk van tevoren hadden gezegd alleen als ‘toehoorder’ aanwezig te zijn. Daar had Gerda een voorbeeld aan kunnen nemen. Gelukkig bleven er nog vier groepen over waar wel druk gediscussieerd werd.
Alles wat is gezegd en op flappen is geschreven tijdens de bijeenkomst wordt verzameld en in een verslag vastgelegd. Zo’n bijeenkomst krijgt overigens vooral waarde als je het regelmatig organiseert. Een goed voornemen voor de volgende periode lijkt me zo.

Roos van Gelderen, woordvoerder Zorg, Welzijn en Jeugd, roosvangelderen@gmail.com, 06 - 40 89 15 08

U bent hier