h

SP stelt vragen: zet de gemeente cliënten met een PGB onder druk?

5 februari 2010

SP stelt vragen: zet de gemeente cliënten met een PGB onder druk?

Roos van GelderenVandaag is het de SP ter ore gekomen dat cliënten die een PGB (persoonsgebonden budget) willen aanvragen om niet op de zorgveiling voor de huishoudelijke zorg te hoeven komen, vanuit de gemeente onder druk worden gezet om dit niet te doen. Informatie hierover is te vinden in het maandblad van zorgcentrum Roomburgh. Vanwege de ernst van deze signalen stelt SP-raadslid Roos van Gelderen met spoed schriftelijke vragen. De SP verwacht dat de vragen beantwoord zijn voor de volgende raadsvergadering van 18 februari.

Het onderstaande citaat stond vanmorgen in het maandblad van Roomburgh.

Omdat het meerder malen is gebeurd dat iemand die de zorg van Roomburgh wilde krijgen, toch werd gekoppeld aan een andere zorgaanbieder, heeft een aantal extramurale cliënten ons benaderd met de wens om gebruik te kunnen maken van een PGB. Deze cliënten gaven aan dat mensen vaak afzien van het aanvragen van een PGB vanwege de administratieve rompslomp. Wij hebben ze gewezen op het feit dat ze daar hulp bij kunnen krijgen en dat de keus geheel aan hen zelf is. Als Roomburgh een desbetreffend verzoek krijgt van een cliënt, dan wijst Roomburgh de weg naar een stichting die het werk dat hieruit voortvloeit kosteloos van hem of haar overneemt. Inmiddels is dit een aantal malen gebeurd, maar kennelijk niet tot genoegen van de gemeente Leiden. Ambtenaren gaan de aanvragers opbellen en vragen stellen als: ‘Zou u dat nou wel doen? Weet u wel hoeveel werk dat van u vraagt?” (....) Maar de gemeente gaat nog verder en daarmee werkelijk over de schreef. Want het blijft niet bij een keer bellen, maar dat gebeurt soms wekelijks. Daarbij schroomt men niet om opmerkingen te maken als: “Roomburgh heeft u vals voorgelicht”. Sommige mensen krijgen geen antwoord op hun aanvraag voor een PGB, maar blijken ineens toch geveild te zijn. Een dochter van iemand die de gemeente belt om te vragen hoe ze daar bezwaar tegen kan indienen, krijgt te horen: “Mevrouw, bespaar u de moeite, want het duurt minstens een jaar voordat het bezwaar in behandeling zal worden genomen. De hulp die u zo goed bevalt moet maar gaan solliciteren bij het bedrijf waarvan uw vader in de toekomst hulp zal ontvangen”.

SP-raadslid Roos van Gelderen heeft hierover de volgende vragen gesteld:

  1. De wethouder heeft in eerdere debatten over keuzevrijheid aangegeven dat cliënten die niet op de zorgveiling willen komen altijd een PGB kunnen aanvragen. Hoe verhoudt deze uitspraak zich met de ervaringen zoals beschreven in het maandblad van Roomburgh? Graag uitgebreide toelichting.
  2. Is de wethouder op de hoogte van deze signalen, zo ja wat heeft zij daarmee gedaan? Graag uitgebreide toelichting.
  3. Hoe kan iemand geveild worden, zonder dat hij/zij daarvan op de hoogte is? Sterker nog, hoe kan iemand geveild worden als er ook een aanvraag voor een PGB loopt? Graag uitgebreide toelichting.
  4. Welk voordeel heeft de gemeente bij iemand die huishoudelijke zorg krijgt via de zorgveiling boven iemand die een PGB krijgt? Graag uitgebreide toelichting.
  5. Komen de adviezen die door de gemeente worden gegeven en zoals hierboven beschreven voort uit beleid? Zo ja, graag toelichting. Zo nee, hoe kan dat dan toch gebeuren?
  6. Is de wethouder bereid een grondig onderzoek uit te voeren naar bovenstaande signalen?

Meer informatie: Roos van Gelderen, woordvoerder Zorg, Welzijn en Jeugd, roosvangelderen@gmail.com, 06 - 40 89 15 08
Directeur zorgcentrum laakt gedrag gemeente Leiden (Nieuwsbericht leidschdagblad.nl, 5 februari 2010)

U bent hier